Stäng

Försäkringar i förskola och skola

Skurups kommuns olycksfallsförsäkring för barn och elever.

Försäkringen som erbjuds i grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, fritids- och skolbarnsomsorg är ett grundskydd.

Försäkring

Skurups kommuns olycksfallsförsäkring är ett grundskydd. Vårdnadshavare rekommenderas därför att vid termins- eller läsårsstart kontakta sina ordinarie försäkringsbolag för att diskutera ett förstärkt skydd genom särskild sjuk- och olycksfallsförsäkring för sina barn.

Olycksfallsförsäkring

När det gäller olycksfallsförsäkring samordnas heller inte försäkringsersättningen, utan sådan ersättning kan utgå från fler än en försäkringsgivare. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller endast för skador som leder till vårdinsats, det vill säga läkarbesök eller besök hos tandläkare som är anslutna till försäkringskassan. Mindre blessyrer och skrubbsår med mera ersätts normalt inte. Ersättning för ärrbildning lämnas bara för brännskada.

När gäller försäkringen?

Barn och elever i förskola och grundskola är försäkrade dygnet runt. Elever i gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid. Anmälan till Protector ska alltid göras av vårdnadshavare. Anmälan gör du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta försäkringsbolaget

Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan Västra Trädgårdsgatan 15 111 53 Stockholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: