Stäng

Översiktsplan och detaljplan

Skurups kommun ansvarar för att planera mark- och vattenområden inom kommunen.

Det innebär att vi tar fram långsiktiga planer som redovisar utveckling och bevarande av infrastruktur, byggnation och grönområden. Dessa planer påverkar hur och vad du får bygga. Här hittar du information om kommunens arbete med översiktlig planering och detaljplanering.

natur, rapsfält, sommar, landsbygd