Stäng

Grävtillstånd och trafikanordningsplaner

Ska du gräva i kommunal mark? Då behövs ett grävtillstånd från kommunen.

grävtillstånd, kommunal mark

För att gräva på kommunal mark krävs tillstånd

Vad gäller?

Hantering av ansökningar om grävtillstånd och trafikanordningsplaner som görs i tid är kostnadsfri. Avsaknad av godkänt grävtillstånd och/eller godkänd trafikanordningsplan kan leda till sanktionsavgifter i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade avgifter.

Grävtillstånd

För att få gräva och schakta i kommunal mark i Skurups kommun krävs tillstånd. Entreprenören ansöker om grävtillstånd för varje specifikt grävningstillfälle. Ansökan om tillstånd ska göras via e-tjänsteportalen senast 10 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Vid arbeten som påverkar kollektivtrafikens framkomlighet skall ansökan göras minst 20 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden kan komma att förlängas om ansökan har brister eller behöver kompletteras.

Trafikanordningsplan

Observera att alla arbeten som påverkar gång-, cykel- eller fordonstrafik inom områden med kommunal väghållning kräver att man söker om trafikanordningsplan hos Skurups kommun. Ansökan ska göras via e-tjänsteportalen senast tio arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Vid trafikanordningar som påverkar kollektivtrafikens framkomlighet skall ansökan göras minst 20 arbetsdagar innan arbetet påbörjas. Handläggningstiden kan komma att förlängas om ansökan har brister eller behöver kompletteras.

Polistillstånd och övriga tillstånd

Om arbetet kräver att man tar offentlig plats i anspråk för exempelvis upplag, bodar, eller liknande krävs polistillstånd för att använda offentlig plats. Ansökan görs hos polisen. Polisen tar ut en separat avgift för allmän plats,ansök genom Polisens tillståndsansökan läs på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Skurups kommun tar ut en avgift för användning av offentlig plats i enlighet med av kommunfullmäktige beslutade avgifter. Observera att utöver polistillstånd kan verksamheten eller åtgärden även kräva andra tillstånd såsom bygglov. Sökande ska säkerställa att alla nödvändiga tillstånd erhålls.


Kontakta Kommunteknik

om du har frågor om grävtillstånd och trafikanordningsföreskrifter
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: