Stäng

Folköl

Folköl är en öl med en alkoholstyrka som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Det finns särskilda krav för dig som säljer folköl.

Anmälan

Du som ska sälja eller servera folköl i Skurups kommun behöver anmäla detta till Myndighetsenheten innan du påbörjar försäljningen eller serveringen. Du kan enkelt anmäla din folkölsförsäljning via vår e-tjänst. När du vill avsluta din försäljning måste du göra en anmälan om att den upphört, en avanmälan.

Om du har serveringstillstånd

Om ditt serveringsställe redan har serveringstillstånd behöver du inte anmäla din servering av folköl. Om du vill servera folköl på ett annat ställe än i din stadigvarande lokal krävs serveringstillstånd för alkohol.

Krav på mat

Om du säljer eller serverar folköl måste du uppfylla vissa krav.

  • Om du säljer folköl (detaljhandel) ska du ha ett någorlunda brett sortiment av matvaror i butiken. Alltså matvaror ur flera kategorier.
  • Om du serverar folköl ska du erbjuda ett någorlunda brett sortiment av maträtter under hela serveringstiden. Någon enklare varmrätt krävs.

För att få sälja eller servera mat måste du först registrera livsmedelsverksamheten hos Myndighetsenheten.

Observera att ovanstående krav inte gäller för tillverkare av folköl.

Egenkontroll

Du som säljer eller serverar folköl ska ha ett egenkontrollprogram och det ska alltid finnas tillgängligt på försäljningsstället eller serveringsstället. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information om butikens eller serveringsställets rutiner för försäljningen eller serveringen av folköl. Hur egenkontrollprogrammet ser ut bestämmer du själv så länge det uppfyller lagkraven. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns exempel på en mall för egenkontrollprogram för folkölsförsäljning.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att skapa goda rutiner vid försäljning av folköl och på så vis göra det enklare att följa reglerna. Butiksägaren ska se till att all personal känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Personalen bör informeras löpande under året. Du som butiksägare ansvarar för att personalen har nödvändiga kunskaper för folkölsförsäljning. Folköl får inte säljas till personer under 18 år. Kontakta alkoholhandläggaren för hjälp med framtagande av egenkontrollprogram.

Förändringar i din verksamhet

Om du gör en viktig förändring av din verksamhet ska du anmäla förändringen till Myndighetsenheten. Du gör det enklast via vår e-tjänst. Du kan:

  • Anmäla ändringar i egenkontrollprogrammet – exempelvis ändrade rutiner, nytt namn på försäljningsställe, påbörjad försäljning på internet eller i app.
  • Anmäla förändringar i bolaget – exempelvis styrelse- och ägarförändringar, nytt namn, påbörjad försäljning på internet eller i app.
  • Anmäla förändrade kontaktuppgifter – exempelvis ny kontaktperson, telefonnummer, adress, postnummer.
  • Anmäla om upphörd försäljning – måste göras när du slutat sälja tobaksvaror för ansökt försäljningsställe.
  • Anmäla dig som webbkund

Observera att om din verksamhet ändrar organisationsnummer ska du skicka in en ny anmälan och samtidigt avanmäla din gamla försäljning eller servering.

Avgift

Myndighetsenheten tar ut en timavgift för handläggning och tillsyn i ärenden gällande försäljning av folköl.

Kontakta Myndighetsenhetens alkohol och tobakshandläggare

Observera att handläggaren arbetar 50% varför vi rekommenderar kontakt via mejl i första hand.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: