Stäng

Ansöka om skola eller byta skola

Här får du mer information om hur man går tillväga för att söka skolplacering.

Att söka skolplacering

I Skurups kommun ansöker vårdnadshavare för barn och elever om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 samt vid inflyttning till kommunen. Ansökan görs genom att logga in på Skurups kommuns e-tjänster. Observera att båda vårdnadshavare måste signera önskemål om skolplacering.

Skolval för läsåret 2024/2025

Inför läsåret 2024/2025 har brev skickats hem till vårdnadshavare som har barn som ska börja förskoleklass och årskurs 7. Önskemål ska vara inne via kommunens e-tjänster senast 12 februari 2024. Länk till e-tjänster finns nedan.

Skurups kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Skolbyte mellan skolor inom kommunen

Önskar en elev byta mellan två skolor inom kommunen hanteras detta mellan den nuvarande skolan och den nya skolan. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor på nuvarande skola och meddelar att man önskar göra ett skolbyte. Blankett för hantering av önskat skolbyte finns hos respektive skola.

Kontakt vid frågor gällande skolplacering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan