Stäng

Ansöka om skola eller byta skola

Här får du mer information om hur man går tillväga för att söka skolplacering.

Att söka skolplacering

I Skurups kommun ansöker vårdnadshavare för barn och elever om skolplacering inför förskoleklass och årskurs 7 samt vid inflyttning till kommunen. Skurups kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om skola.

Skolbyte mellan skolor inom kommunen

Önskar en elev byta mellan två skolor inom kommunen hanteras detta mellan den nuvarande skolan och den nya skolan. Vårdnadshavare tar kontakt med rektor på nuvarande skola och meddelar att man önskar göra ett skolbyte. Blankett för önskemål om skolplacering lämnas till elevens nuvarande skola. Blanketten finner du på denna sida.

Ansök om plats i grundskola

För att ansöka om skolplats vid inflyttning till kommunen eller vid önskemål om skolbyte inom kommunen ska denna blankett användas. Blanketten ska skrivas ut och fyllas i, därefter signeras av båda vårdnadshavarna.

Kontakt vid frågor gällande skolplacering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan