Stäng

SFI - svenska för invandrare

Här ges vuxna med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska.

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, är för dig som inte har svenska som modersmål. Utbildningen är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får du lära dig och utvecklas i ditt andra språk, svenska.

Du har rätt att delta i SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år om du är bosatt i Sverige och saknar grundkunskaper i svenska språket.

Ovanstående gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare:

Valentina Bajramaj

tel: 0411-536342

valentina.bajramaj@skurup.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: