Stäng

Störande lukter

Lukter som upplevs som starka, stickande eller på annat sätt som störande kan utgöra en olägenhet.

Grönsaker i en form på en rykande grill.

Lukt

Det vi upplever som lukt består av olika ämnen som finns i den luft vi andas in. I näsan fångas dessa av olika receptorer som skickar signaler till hjärnan som tolkar informationen och vi upplever lukten. Olika personer tycker att olika lukter kan vara besvärliga. Vissa avskyr lukten av häst medan andra uppskattar den. En del lukter får tålas om de förekommer sporadiskt. Exempel kan vara matos från när grannar grillar vid enstaka tillfällen på sommaren.

Lukt som olägenhet

Lukter som upplevs som störande eller obehagliga ofta och under längre tid kan utgöra en olägenhet. Ibland kommer lukter från skadliga ämnen. Exempel på lukter som kan uppfattas som olägenhet kommer från mat, mögel/fukt, gödsel och rök.

Vid bedömningen om en lukt utgör en olägenhet i lagens mening måste myndigheten utgå ifrån vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Vissa grupper kan vara mer känsliga, exempelvis personer med migrän eller allergi, och då kan viss hänsyn tas till det.

 

Viktigt att veta

 

Upplever du besvärande lukter i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. Om du upplever att du inte får hjälp därifrån ska du kontakta myndighetsenheten. I samband med ditt klagomål ber vi dig fylla i störningsdagboken för att underlätta vår utredning.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: