Stäng

Alléskolan

Alléskolan är en mindre F-9 skola med tillhörande fritidshem belägen i Skurups tätort.

Alléskolan, vegetation, blå himmel

Om skolan

Alléskolan är en mindre F-9 skola där lärarna har hög behörighet och där alla känner alla.

Alléskolans vision:

  • All personal ska bidra till en god lärandemiljö genom att bygga tillitsfulla relationer till elever och varandra. Vi ska ha höga förväntningar på våra elever.
  • Skolan ska genomsyras av höga förväntningar där alla genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och bidrar till en god arbetsmiljö.
  • Genom en anpassning av klassrumsundervisningen och ett differentierat arbetssätt ska alla elever tillgodogöra sig undervisningen.
  • Vi strävar efter att elever ska nå målen i alla ämnen.
  • Vårt mål är att alla elever får växa, utvecklas och nå framgång tillsammans

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny grundskola (F-9)* inklusive anpassad grundskola och idrottshall på Västeräng. Verksamheten planeras sätta igång höstterminen 2026.

Det medför att Alléskolan kommer att bedriva sina verksamhet fram till dess att den nya skolan på Västeräng öppnar.

*Förskola till årskurs 9.

Kontaktuppgifter Alléskolan

Administratör: Marie Grip
marie.grip@skurup.se eller 0411-536311

Rektor: Johanna Lindgren
johanna.lindgren@skurup.se eller 0411-536223

Biträdande rektor: Henric Nilsson 0411-536420

Fritidshem

Alléskolan har en fritidsavdelning. Varje dag erbjuds eleverna olika aktiviteter kopplade till läroplanen för fritidshemmet.

Vi arbetar utifrån olika tema under läsåret som intresserar eleverna.
En stor del av verksamheten bedrivs utomhus under alla årstider och i alla väder.

Fritidshemmets öppettider är måndag-fredag kl 06.00-18.00

Alléskolans lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan