Stäng

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdarnas bilar rullar på kvällar och nätter runtom i kommunen.

Fyra personer, gågata, butiker, husfasader, flaggor, solsken.

Kontakt

Välkommen att kontakta trygghetsvärdarna

Välkommen att prata med trygghetsvärdarna

Fyra trygghetsvärdar rör sig mellan olika platser på främst kvällar och nätter i Skurups kommun. Värdarna färdas i en tydligt märkt bil.

Allmänheten är välkommen att prata med trygghetsvärdarna och det går bra att kontakta dem via telefon eller e-post.

Vad är en trygghetsvärd?

En trygghetsvärd är kommunanställd person som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

  • En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Värdarna finns där de behövs bäst

Värdarna rör sig i de områden där de gör mest nytta. Det kan handla om att ett område utsätts för en inbrottsvåg, att allmänheten rapporterar in skadegörelse eller att det finns platser i kommunen som upplevs som otrygga.

- Trygghetsvärdarna är en viktig resurs i det offentliga rummet. Kommuninvånare som noterar något anmärkningsvärt eller känner otrygghet när de rör sig ute - uppmanas snabbt kontakta trygghetsvärdarna på kvälls- och nattid året runt för stöd och hjälp. Samtidigt är vi övertygade om att enbart deras fysiska närvaro bidrar till ökad trygghet, säger kommunstyrelsens ordförande (M) Johan Bolinder.

Händelsestyrt arbete

 

Trygghetsvärden arbetar på uppdrag av kommunens säkerhetschef som efter samråd med till exempel polisen kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser eller områden inom kommunen.

  • Trygghetsvärdens uppgift blir att närvara i området och vid behov samtala med de människor som vistas där.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: