Stäng

Kontrollansvarig och byggherre

När du ska ansöka om bygglov ska du ange vem som är byggherre samt vem som ska vara kontrollansvarig. Nedan förklaras vilket ansvar som vilar på byggherren och den kontrollansvarige.

2 personer som granskar och räknar på en planritning. Ett litet gult modell hus och en gul arbetshjälm.

Byggherre

Byggherre är den person som ansvarar för att genomföra eller låta genomföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten i eget namn. Om du planerar att renovera ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du anlitar ett byggföretag för att genomföra själva arbetet. Det är byggherren som bär det övergripande ansvaret för att följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut i samband med projektet.

Kontrollansvarig

Om du planerar att bygga, riva eller göra markarbeten kan det vara nödvändigt att ta hjälp av en kontrollansvarig för ditt projekt. Generellt sett krävs en kontrollansvarig när åtgärder involverar bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Dock behövs ingen kontrollansvarig för vissa enklare åtgärder. Om du är osäker, är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.

Redan i samband med din ansökan måste du ange vem som kommer att vara kontrollansvarig för ditt projekt. Den kontrollansvarige har ansvar för att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Hen assisterar dig genom att ta fram en kontrollplan, se till att planen följs, delta vid tekniska samråd, genomföra arbetsplatsbesök, närvara vid slutsamråd och skriva ett utlåtande som utgör underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

För att vara kontrollansvarig krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet, vilket måste bekräftas genom certifiering. Den kontrollansvarige du anlitar måste också ha en självständig ställning gentemot den som utför åtgärden som ska kontrolleras. Det innebär att personen inte bör vara nära släkt med utföraren eller vara anställd på samma företag. Har du frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att höra av dig till oss.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: