Stäng

Rydsgårdsskolan

Rydsgårdsskolan är en F-7 skola med tillhörande fritidshem som ligger i samhället Rydsgård.

Rydsgårdsskolan i bakgrunden, i förgrunden lekställning och gungor på skolgården, blå himmel med lite moln

Om skolan

Rydsgårdsskolan ligger i det lilla samhället Rydsgård och är en F-7 skola med tillhörande fritidshem. Här finns även Rydsgårds bibliotek och resursskolan Kugghjulet under samma tak.

På Rydsgårdsskolan spelar arbetsglädjen hos pedagoger och elever en central roll. Verksamheten präglas av ett varmt och välkomnande klimat med omsorg och omtanke om individen, förståelse och tolerans för olikheter, glädje och gemenskap i lärandet.

Vi tror på våra elever och vet att alla kan lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Vi värnar om ett gott samarbete mellan hem, skola och fritidshem.

Tillsammans når vi målen.

 

Kontaktuppgifter till Rydsgårdsskolan

Administratör: Annelie Hansson
annelie.hansson@skurup.se eller 0411-538167

Rektor: Carolina Thornström
carolina.thornstrom@skurup.se eller 0411-538165

Fritidshem

Vårt mål är att skapa en miljö där vuxna och barn lyssnar på varandra och där alla känner sig trygga. Våra elever ska kunna känna glädje och trivas både med sig själv och med andra. Vi ska ge våra elever förutsättningar att utvecklas till självständiga individer.

Vi planerar vår verksamhet utifrån läroplanen för Fritidshem Lgr 22, Skolverket.

Undervisningen ska utgå från det centrala innehållet:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Vårt uppdrag är att erbjuda våra elever en meningsfylld fritid som ska vara rolig, lärorik, utvecklande och social. Våra elever utvecklas tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande. Genom leken utvecklas kreativitet och förmågan att samarbeta och kommunicera

Rydsgårdsskolans lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan