Stäng

Häckar och buskage

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att växterna på din tomt inte hindrar trafiksäkerheten eller tillgängligheten. Några enkla åtgärder underlättar för dem som rör sig i området.

häckar, buskage, planteringar, gatumiljö, regler

Det finns mycket att tänka på när du ska anlägga häckar och buskage i gatumiljö bildtext till bilden

Tips

Tänk på att när du planterar häckar, buskar eller träd att dessa planteras så långt in på tomten att uppvuxen växtlighet är inne på din fastighet och inte tränger utanför din fastighet.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att det ska vara enkelt att läsa vägmärken.

Fri höjd är minst:

Minst 2,5 meter för gångväg

Minst 3,2 m för cykelväg

Minst 4,6 meter för körbana

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor. Du kan också få ett föreläggande om att vidta åtgärder i form av att klippa ner växtlighet som skymmer.

Plan- och bygglagen 3 kapitlet 17 §:

"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."

 

Vill du veta mer?

 

Har du frågor om anläggning av växter intill gata är du välkommen att kontakta Kommunteknik.

Om du upptäcker brister på eller skador i gatumiljön kan du göra en anmälan via FixaMinGata Länk till annan webbplats..

Kontakta Kommunteknik

Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: