Stäng

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har svårigheter med att gå och röra dig.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger undantag från lokala trafikföreskrifter som annars gäller för platsen.

För att ansöka om parkeringstillstånd ska du vara folkbokförd i Skurups kommun.

Parkeringsplats i asfalt, vita linjer, närbild på bilhjul, ljus bil i bakgrunden.

För vem gäller parkeringstillståndet?

Följande gäller för dig som förare:

 • Du ska ha ett varaktigt funktionshinder som medför att du endast med väsentliga svårigheter kan förflytta dig på egen hand.
 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör fordonet.

Följande gäller för dig som passagerare:

 • Du ska regelbundet behöva förarens hjälp utanför fordonet och kan inte själv invänta vid målpunkten.
 • Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du är passagerare och i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet

 

Såhär ansöker du om parkeringstillståndet

Här beskrivs gången vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

 1. Du ansöker genom den här blanketten Pdf, 410.5 kB, öppnas i nytt fönster. som du själv skriver ut, fyller i och postar.
  Vill du ha blanketten hemskickad kontakta Skurups kommuns information på telefon 0411-53 60 00 eller via mejl kontakt@skurup.se.

 2. Du kontaktar din läkare för att få ett läkarintyg. Intyget finns i ansökningsblanketten.
  Vid ansökan om parkeringstillstånd för första gången ska ett läkarintyg finnas med som styrker dina svårigheter.
 3. Har du ett varaktigt funktionshinder och ansöker om parkeringstillstånd när ditt nuvarande gått ut, kan du ansöka utan att skicka med läkarintyg. Kommunen kontaktar dig om ansökan behöver kompletteras med ett nytt läkarintyg.

 4. Parkeringstillståndet för rörelsehindrade är en värdehandling, motsvarande ett körkort. Därför behöver du skriva under och skicka med fotografi.
  Vill du vänta med att lämna fotografi till efter du fått beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade går det bra.

 5. Ansökan skickas tillsammans med läkarintyg till:
  Skurups kommun, Serviceförvaltningen, 274 80 Skurup
  Det går även bra att lämna i receptionen på Stora Torggatan 4 under ordinarie öppettider.

 6. Beslutet skickas hem i din brevlåda.
  Tiden för handläggning varierar men kan under semesterperioder dröja upp till 8 veckor.
  De handlingar du har skickat arkiveras enligt gällande lagar för sekretess.

 7. Hämtning av parkeringstillstånd ska göras personligen eller via ombud. All information kommer i meddelande om beslut.

 

Vanliga frågor

Nedan får du svar på vanliga frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, som högst fem år. Man kan inte förlänga ett parkeringstillstånd, utan du måste söka på nytt. Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet.

Barn i allmänhet har behov av hjälp från vuxna, därför är det speciella regler för barn med rörelsehinder. Om ett barn däremot är i behov av omfattande hjälpmedelsutrustning som är svår att förflytta längre sträckor utanför fordonet kan ett parkeringstillstånd ges.

Parkeringstillståndet ger rätt att parkera:

 • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen.
 • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
 • Under högst 3 timmar på gågata.
 • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

För att kommunen ska ersätta ett förlorat parkeringstillstånd ska en kopia av polisanmälan lämnas in. Kommunen spärrar då det gamla parkeringstillståndet och utfärdar ett nytt. Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Förvara det aldrig i bilen när det inte används.

Tänk på att parkeringstillståndet är en värdehandling. Förvara det aldrig i bilen när det inte används. Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats, så att framsidan är väl synlig utifrån.

Exempel när parkeringstillstånd inte beviljas:

 • Synskadad person som inte har något rörelsehinder.
 • Personer med svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, då en person snabbt behöver uppsöka toalett.
 • Svårigheter att ta sig in i och ut ur fordon.
 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.

Vill du veta mer?

 

Behöver du råd eller stöd, kontakta Information Skurup så hjälper de dig med dina frågor.

Allmän information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns på Transportstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats..

 

Information Skurup

Stora Torggatan 4 Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan