Stäng

Fastighetsregister

I fastighetsregistret finns samlat information om bland annat landets alla fastigheter.

Skurups kommun bidrar till fastighetsregistret genom att löpande skicka information till Lantmäteriet, för att på så vis hålla registret uppdaterat.

vinter, landskap, skåne

En bildtext till bilden

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet består av ett eller flera avgränsade markområden. Alla fastigheter i Sverige har en egen unik beteckning och det för att man ska vara säker på vad som gäller för just den fastigheten. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

Fastighetsindelningen är en del av infrastrukturen. Att all mark är indelad i fastigheter är förutsättningen för äganderätten, köp och försäljning av fast egendom med mera. Vidare krävs fastighets-indelning för inteckningar som säkerhet vid belåning. Även rättigheter av olika slag, till exempel arrenden och servitut, är kopplade till fastigheter. Läs mer på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Besök Lantmäteriets fastighetsregister och få hjälp med följande:

  • ägare
  • fastighetsbeteckning
  • adress
  • storlek
  • rättigheter (servitut/nyttjanderätter)
  • detaljplaner
  • pantbrev
  • taxeringsvärde
  • lantmäteriförrättningar (pågående och avslutade)
  • gemensamhetsanläggningar.


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om bland annat fastighetsbeteckningar, lantmäteriförättningar eller pantbrev, besök Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: