Stäng

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan besöka olika platser i naturen, men det innebär ett ansvar.

Olika platser, aktiviteter och olika tidpunkter avgör vad man får göra. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

En person motionerar och springer i ett öppet landskap, fält i bakgrunden.

Gemensamt ansvar

Tillsammans är det vårt gemensamma ansvar att använda denna gamla sedvana med omtanke. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen lag, däremot omges allemansrätten av lagar och regler som sätter gränser för vad som är tillåtet, enligt Naturvårdsverket.

Enskilda vägar

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Eftersom markägare inte ska behöva bekosta underhåll av sina enskilda vägar på grund av slitage från utomstående trafik får vägens ägare själv bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas.

Tillåtet att gå, cykla och rida

Motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Eftersom markägare inte ska behöva bekosta underhåll av sina enskilda vägar på grund av slitage från utomstående trafik får vägens ägare själv bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas.

  • Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område.
  • Kommunen ansvarar för vägar inom tättbebyggt område.

(Källa: Naturvårdsverket)

Viktigt att veta

I allemansrätten ingar både rättigheter och skyldigheter. Vi ska inte störa djur eller förstöra i naturen, utan fortsätta värna om våra landskap med unikt djurliv, jordbruksmarker, skogsmiljöer, kust, sjöar och vattendrag. Se Naturvårdsverkets film

Kontakta miljöstrategiska enheten

vid frågor om kommunens miljöarbete
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: