Stäng

Gator

Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätort är det Kommunteknik som ansvarar för skötsel, drift och underhåll av de gator, vägar samt gång-och cykelvägar som Skurups kommun är väghållare för. Vissa vägar har annan väghållare än Skurups kommun, exempelvis Trafikverket eller enskilda vägar. Dessa sköts av respektive väghållare.

ny asfaltering, väg, tätort

I Skurups kommun arbetar Kommunteknik för att gatorna ska vara tillgängliga för alla bildtext till bilden

Nyanläggning och underhåll

Nyanläggning av gator och vägar sker huvudsakligen inom exploaterings- och industriområden men även i övrigt sker utbyggnad av trafikleder och dylikt.

Inom Skurups, Rydsgårds, Skivarps och Abbekås tätorter utförs underhåll, reparation samt renhållning av cirka sju mil kommunala gator och vägar. Vägmärken, skyltar, räcken och dylikt sätts upp, underhålls och förnyas.

Gatubeslysning sköts av kommunteknik

Kommunteknik sköter nyanläggning, drift och underhåll av elanläggningar samt gatubelysning och övrig offentlig belysning.

Vill du veta mer?

 

Har du frågor om underhåll, gator, gatubeslysning är du välkommen att kontakta Kommunteknik.

Om du upptäcker brister på eller skador i gatumiljön kan du göra en anmälan via FixaMinGata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Kommunteknik

Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: