Stäng

Bilda förening

Vill ni starta en ideell förening eller registrera er förening till kommunens föreningsregister?

Hur startar ni en förening?

Här finns information på hur ni ska gå tillväga för att starta en förening:

  • Samla minst tre personer med ett gemensamt intresse.
  • Besluta om föreningens verksamhet och skriv förslag till stadgar.
  • Håll ett möte där ni bildar och organiserar föreningen, ett så kallat konstituerande möte. Besluta om detta på mötet:
  1. att bilda föreningen
  2. att anta förslag om stadgar med föreningens namn, syfte med mera
  3. vilka som ska vara styrelsens medlemmar; ordförande, sekreterare och kassör
  4. hur stor medlemsavgiften ska vara.
  • Ordföranden, sekreterare och justerare ska skriva under protokollet.
  • Samla den valda styrelsen direkt efter mötet till ett konstituerande styrelsemöte, där ni organiserar styrelsen. Föreningen är nu startad!

Stadgar

Stadgar är de regler som föreningen har. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter och vilket föreningens syfte är.

 

Nedan finner ni användbara externa länkar som kan hjälpa er att starta en förening:

Viktigt att veta

 

För att starta/registrera en ideell förening i kommunen krävs:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: