Stäng

Personlig assistans

Personlig assistent kan beviljas till dig som på grund av stora och omfattande funktionsnedsättning behöver hjälp med de grundläggande behoven, som t.ex. att äta, klä på dig, sköta hygienen, att förflytta dig samt att kommunicera med andra. Har du behov av personlig assistent mer än 20 timmar/vecka ska du söka assistansersättning hos Försäkringskassan.

blommor, rosa, vitt, grönt

Rosa och vita blommor

Hur ansöker jag?

Du eller dina vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare kan ansöka om insatser. Barn från 15 år kan själva ansöka om insatser i samförstånd med sina vårdnadshavare. Du ansöker om insatser hos LSS handläggaren.

Ansökan kan lämnas skriftlig eller muntligt. Handläggaren tar emot ansökan, utreder, gör en bedömning och fattar beslut. Insatserna är avgiftsfria.

För assistansanordnare

Om du som assistansanordnare vill ansöka om ersättning för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom så ska du skicka in en ansökan med blanketten "Ansökan om ersättning för merkostnad vid ordinarie assistents sjukdom" som du hittar här nedan.
Där finns också anvisningar för ifyllnad av blanketten. När denna ansökan sedan har behandlats av LSS-administratör skickas ett beslut till dig. Först därefter kan faktura på beviljat belopp skickas till kommunen.

Skurups kommun tar endast emot elektroniska fakturor.

LSS-administratör

Linda Sandmark

Upphandling utförare ickevals-alternativ inom LSS

Skurups kommun söker utförare för personlig assistans inom LSS att utgöra kommunens ickevals-alternativ i de fall brukare inom LSS inte själva väljer annan utförare än Skurups kommun.

Utförare som ansluts till avtal om att utgöra kommunens utförare kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i den ordning man anslutits till avtalet och i mån av tillgängliga uppdrag.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: