Stäng

Temperatur och drag

Klimatet inomhus ska vara bekvämt året runt. Men vad innebär det?

Temperatur

När det är för varmt eller för kallt kan det påverka vår hälsa. Att varaktigt ha för varmt i sin bostad kan leda till bland annat illamående, huvudvärk och trötthet. Om det istället är för kallt kan blodtrycket påverkas och vissa personer med muskel- och ledsjukdomar påverkas negativt.

Det finns inte någon angiven temperatur i lagstiftningen för vad en bekväm temperatur innebär. I de allmänna råden anges att det sommartid inte bör vara varmare än 26 grader och på vinter bör temperaturen inte understiga 18 grader i bostaden. Det finns också rekommendationer kring vilka temperaturskillnader det får vara mellan bostadens olika delar. Temperaturen kan upplevas som varm eller kall om det finns en yta i rummet med en annan temperatur än lufttemperaturen. Rekommendationerna gäller den upplevda temperaturen.

Drag

Drag i bostäder påverkar hur vi upplever temperaturen. Det finns olika typer av drag, exempelvis kallras, strålningsdrag vid ytors temperaturskillnader eller drag orsakat av luftens rörelser. Viss luftrörelse är önskvärd och visar att ventilationen fungerar. Luftrörelsen i en bostad rekommenderas inte överstiga 0,15m/sekund vid normal rumstemperatur.

Ofta uppfattas temperaturen som lägre då draget har en kylande effekt. Om du har drag i din bostad kan det bero på bristande isolering, otätheter kring fönster och dörrar eller en felaktigt inställd ventilation. Luftdrag kan enkelt upptäckas om det fladdrar i lågan på ett tänt ljus, upphängt snöre eller tunt papper. Kallras och strålningsdrag kan misstänkas efter temperaturmätningar av olika ytor med stor skillnad. Drag som inte endast är tillfälligt kan ge muskelbesvär, nackspärr och ögonirritation.

Klagomål

Om du upplever inomhustemperaturen som för kall eller för varm, eller om du upplever besvärade drag, vänd dig i första hand till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om inte tillräckliga åtgärder görs är nästa steg att kontakta Myndighetsenheten. Vi kan ställa krav på att fastighetsägaren ska utreda och eventuellt åtgärda inomhustemperaturen. För att underlätta utredningen ber vi er fylla i en störningsdagbok för att bättre kunna förstå var de avvikande temperaturerna upplevs och hur ofta.

Viktigt att veta

 

Temperaturen i rumsluften kan enkelt mätas med en vanlig termometer. Men för att mäta den upplevda temperaturen krävs en glob- eller kubtermometer. Den tar hänsyn till både lufttemperaturen och temperaturen på omgivande ytor. Om en vanlig termometer mäter inom 2 grader från rekommenderade maxtemperaturen kan det finnas skäl att utreda boendets temperatur.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: