Stäng

Valborgsmässoeldar

Den sista april varje år tänds mängder med bål runt om i landet. Många av dessa kräver tillstånd vilket vi informerar om här.

Bild på en tänd valborgseld med grönska i bakgrunden.

Regler

För att försäkra dig om att du följer lagar och regler när det gäller bränning, bör du även kontakta Polisen, särskilt om du planerar att utföra bränningen på offentliga platser som ligger inom detaljplanelagt område. Polisen kan lägga till ytterligare villkor utöver de säkerhetsåtgärder som Räddningstjänsten kräver, i enlighet med ordningslagen.

Vid eldningen

Tänk på att kraftig rökutveckling kan vara skadlig för både hälsa och miljö. Under hela bränningsprocessen bör elden övervakas noggrant och vara under kontroll. Se upp för gnistor som kan spridas med vinden och avbryt bränningen om vindstyrkan eller riktningen förändras och ökar brandrisken.

Ha alltid brandsläckningsutrustning lättillgänglig, och bevara kontroll över brasan tills den är helt släckt. Speciellt vid blåsiga förhållanden är det viktigt att vara uppmärksam på risken för återantändning av kvarvarande brännbara material. Om du har större askhögar, se till att vattna dem och röra om eller täcka dem med jord/sand. Efter avslutad bränning bör du genomföra en efterkontroll några timmar senare för att säkerställa att risken för brandspridning har minskat.

Viktigt att veta

 

Miljöinspektören kan förbjuda vissa typer av bränningar, och det är viktigt att följa kommunens riktlinjer angående vad som får brännas.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: