Stäng

Återvinningsstationer

I Skurups kommun finns det 12 återvinningsstationer utplacerade.

Från och med 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningar.

Det gäller även insamlingen av förpackningar på de obemannade återvinningsstationerna. Läs mer här hur detta påverkar dig. Öppnas i nytt fönster.

återvinningscentral Renhållningsgatan/Norra Industrigatan.

Återvinningsstationen på Renhållningsgatan/Norra Industrigatan.

Var finns återvinningsstationerna och vad kan jag lämna där?

På Sveriges avfallsportal sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var återvinningsstationerna finns och var kommunens återvinningscentral är. Här kan du även se vad man kan lämna på varje station.

Anmäl behov av tömning eller städning

Ser du att någon container för förpackningar och tidningar behöver tömmas eller att stationen är i behov av städning?

Kontakta Information Skurup på 0411-53 60 00 eller via kommunens felanmälningstjänst Fixa min gata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta Information Skurup

om du har frågor om återvinningsstationerna

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: