Stäng

Trafikregler och trafiksäkerhet

Våra trafikregler är till för dig som trafikant dvs färdas med bil, elfordon cykel eller är gående. Genom att visa varandra hänsyn och omsorg i trafiken kan vi skapa en god trafikmiljö i kommunen.

cyklist, landsväg,

Cyklist på en av Skurup kommuns vägar

Lokala trafikregler

Riksdagen beslutar om trafikregler (lagar) som gäller för hela Sverige. Men det finns också lokala trafikregler - trafikföreskrifter.

Det kan gälla följande:

  • Hastighetsbegränsning i tätorter
  • Parkeringsförbud
  • Regler för parkeringsplatser
  • Särskilda zoner för buss, taxi och parkeringsförbud

Inom områden där Skurups kommun är väghållare har kommunen rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter avseende bland annat högsta tillåtna hastighet och regler för stannande och parkering.

Du kan du söka efter de lokala trafikföreskrifterna på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där klickar du på Sök föreskrift och fyller sedan i de uppgifter du söker efter.

Läs mer om trafikregler på Trafikregler - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetshöjande refuger

För att höja trafiksäkerheten på ett antal gator där höga hastigheter har mätts upp, placerar Skurups kommun ut ett antal refuger. Syftet med refugerna är:

  • Bidra till reducerad hastighet och förbättrad hastighetsefterlevnad.
  • Skapar en säkrare passage för gående och cyklister som därmed är skyddade av refugen när de är ute i gatan.

Kontakta Kommunteknik

om du har frågor om lokala trafikföreskrifter
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: