Stäng

Östergårdsskolan

Östergårdsskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem som ligger i Skurups tätort.

en flygbild på taket på Östergårdskolan

Om skolan

Skolan ligger i den norra delen av Skurups tätort och är helt nyrenoverad med en härlig utemiljö och närhet till fina grönområden såsom Zimmermans backe.
Här arbetar vi hälsofrämjande där barnen vistas ute så mycket som möjligt och med mycket fysiska aktiviteter under dagen. Engagerad personal bjuder in till rastaktiviteter och lekar tillsammans med barnen.
Allt för att göra skoldagen så varierad och meningsfull som möjligt.

Vår vision är att vi ska vara alla våra elevers bästa skola. För att nå denna vision arbetar vi med tre fokusområden där målen är:

  • Alla elever ska känna sig trygga på Östergårdsskolan.
  • Alla elever ska minst nå målen i alla ämnen.
  • Alla elever ska ha minst 95% närvaro.

Vi utbildar framtidens barn

Vi ska utbilda våra barn så att de får en beredskap inför framtiden bestående av:

  • Förmåga att samspela med andra
  • God självtillit
  • Förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Förståelse för sitt eget lärande
  • Vilja att lära mer

Förskoleklass

När barnen börjar på Östergårdsskolan tas de emot i förskoleklassen.
Inga fasta klasser bildas under det första året utan barnen får arbeta tillsammans i olika konstellationer. Pedagogerna arbetar med barnen i de olika grupperna och på detta sätt får barnen möjlighet att både få fler kamrater men också lära känna fler vuxna på skolan. Arbetet i förskoleklassen det första året kommer ge underlag för att göra så bra klasser som möjligt inför årskurs 1.

Årskurs 1–6

När barnen börjar i årskurs 1 blir klasserna mer permanenta och lärarna från förskoleklass blir klasslärare i åk 1–3.
I årskurs 1–3 arbetar lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger och elevassistenter.

I årskurs 4–6 får eleverna nya lärare som de kommer att behålla tills de slutar i årskurs 6. Under mellanstadiet organiseras undervisningen så att eleverna får arbeta med olika ämneslärare i de olika ämnena. På mellanstadiet arbetar ämneslärare, specialpedagoger, idrottslärare, slöjdlärare, fritidspedagoger och elevassistenter.

 

Kontaktuppgifter Östergårdsskolan

Administratör: Rose-Mari Zaar
rose-mari.zaar@skurup.se eller 0411-536241

Rektor: Mats Nilsson
mats.nilsson@skurup.se eller 0411-536230

Biträdande rektor: Per-Herbert Andersson perherbert.andersson@skurup.se eller 0738-560173

Fritidshem

Östergårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar.
Falken och Hägern har barn från förskoleklass till årskurs 2 och Örnen har barn från årskurs 3 till 6.
Fritids arbetar vidare med att utveckla barnens lärande och anordnar aktiviteter som främjar detta dagligen samtidigt som det sociala samspelet tränas och utvecklas. På fritids arbetar fritidspedagoger, elevassistenter och barnskötare.

Falken årskurs F-2 0738-560808

Hägern årskurs F-2 0738-560809

Örnen årskurs 3–6 0738-560739

Östergårdsskolans lokala elevhälsa

Den lokala elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande med skolans elever.

Skolsköterska:
Johanna Håkansson johanna.hakansson@skurup.se

Kurator:
Ann Valfridsson ann.valfridsson@skurup.se

Hur du anmäler frånvaro

 

Frånvaroanmälan görs via Quiculums app eller via telefon på telefonnummer: 0411-536339 innan första lektionens start.

 

Frånvaroanmälan kan endast göras för den aktuella dagen och de två kommande dagarna. Som vårdnadshavare kan du antingen anmäla ditt barn som frånvarande hel dag eller vilka tider som ditt barn är frånvarande (till exempel vid tandläkarbesök).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan