Stäng

Adresser och namnsättning

Aktuella och korrekta adresser med koppling till en bestämd plats är av stor betydelse för en rad verksamheter i samhället.

  • Blåljusverksamhet
  • Post och distribution
  • Folkbokföring
  • Navigering och transportplanering
  • Kommunal ärendehantering

Namn och adressättning är ett kommunalt ansvar. Beslut om nya adresser fattas av kommunen. Kontakta oss om du saknar adress eller har frågor om befintliga adresser.

hus, syrénbuske, landsväg

Mer om adresser och gatunamn

När nya områden ska bebyggas kan det i vissa fall behövas nya gatunamn. I Skurup är det samhällsbyggnadsberedningen som beslutar om gatunamn. Vid namnsättning ska god ortnamnssed iakttas.

Alla bostäder och de flesta verksamhetsbyggnader ska ha en adress som anger var de är belägna. Först när adressen är registrerad i adressregistret kan folkbokföring ske.

Kommunerna ansvarar också för att namn på allmänna platser, vägar och adressnummer registreras i det nationella adressregistret. Posten beslutar om postnummer och postort.

Vill du veta mer?

 

Besök Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs mer om god ortsnamnsed, postnummer och gatunamn.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: