Stäng

Föräldraträffar - Alla barn i centrum (ABC)

Få saker är viktigare än relationen med våra barn.

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om. ABC-föräldraträffar riktar sig i vår kommun till alla föräldrar med barn i åldern 3-6 år.

Du får med dig insikter och konkreta tips som kan underlätta din vardag hemma.

En familj med två vuxna och ett barn i friluftskläder går tillsammans i en rad på en stock i skogen.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två och en halv timme långa och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – VISA KÄRLEK

Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN

Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER

Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Anmälan görs genom länken till ABC-utbildning

Föräldraträffar våren 2024

Alla träffar äger rum kl. 17.00-19.30

Skurup

Träffarna i Skurup sker på Elisefreds förskola:

  • 12/2
  • 26/2
  • 11/3
  • 25/3


Rydsgård

Träffarna i Rydsgård sker på Bruksgårdens förskola:

  • 3/4
  • 17/4
  • 2/5
  • 15/5

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: