Stäng

Alla barn i centrum - ABC

Få saker är viktigare än relationen med våra barn.

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att skapa trygga och självständiga individer. Det är det ABC-föräldraträffar handlar om. ABC-föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år.
Du får med dig insikter och konkreta tips som kan underlätta din vardag hemma.

Träffarnas innehåll

ABC pågår under ungefär två månader, varje träff är runt två och en halv timme långa och leds av utbildade gruppledare. Som mest deltar 10 föräldrar i en grupp. Många uppskattar möjligheten att dela erfarenheter och diskutera med andra föräldrar. Innehållet har ett stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet. Mellan gångerna försöker vi få in materialets innehåll i vardagen.

Träff 1 – VISA KÄRLEK
Hur vill vi vara som föräldrar? Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – VARA MED
Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Under träffen handlar diskussioner och övningar om hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – VISA VÄGEN
Hur kan vi vara förebilder för våra barn? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress och ilska hanteras? Under träffen handlar diskussioner och övningar om att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – VÄLJA STRIDER
Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Under träffen handlar diskussioner och övningar om konflikthantering. Vi planerar även för framtida användning av ABC.

Anmälan görs genom länken nedan

Föräldraträffar våren 2024

Rydsgård:
3/4
17/4
2/5
15/5

Centralorten:
12/2
26/2
11/3
25/3

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: