Stäng

Skadedjur

Skadedjur är djur som påverkar hälsan eller miljön negativt. Vad som är skadedjur kan därför variera beroende på platsen de finns.

Fluga på vit skrovlig yta.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Om det kommer in ohyra i en bostad är det alltid fastighetsägarens/hyresvärdens ansvar att sanera så att ohyran försvinner. Ansvaret gäller även om det är hyresgästen som orsakat besvären med skadedjuren. Kostnaden kan dock regleras i avtal eller på annan civilrättslig väg i de fallen.

Även den boende har ett ansvar enligt miljöbalken. Den ska nyttja sin bostad på ett sätt så att skadedjur och ohyra inte kan spridas. Det kan till exempel handla om att informera fastighetsägaren när skadedjur upptäcks, förvara mat på rätt sätt och att samarbeta vid saneringar.

Skadedjur & ohyra

Skadedjur och ohyra avser samma sak i lagens mening. Exempel på ohyra är råttor, möss, vägglöss, kackerlackor, mjölmott och pälsängrar. I bostäder får myndighetsenheten främst in klagomål gällande råttor och silverfiskar. Om en fastighetsägare drabbats av ohyra och inte vidtar åtgärder är risken att den sprids till grannar. I de fallen kan myndigheten ställa krav på sanering även om det rör sig om en privat fastighet.

Viktigt att veta

Upplever du besvär av skadedjur i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren. Om du upplever att du inte får hjälp därifrån ska du kontakta myndighetsenheten. I samband med ditt klagomål ber vi dig fylla i klagomålsdagboken för att underlätta vår utredning.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: