Stäng

Elda utomhus

När du eldar trädgårdsavfall, grillar eller gör upp eld måste du följa regler för att undvika risker och olägenheter för andra. Ibland kan det även finnas eldningsförbud. Respektera dessa regler och var uppmärksam på lokala förhållanden och förbud.

Bild på rykande grill med grönska i bakgrunden.

Lokala föreskrifter

Inom detaljplanelagt område får man inte elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfallutomhus under perioden 1 april - 30 september. Under resten av året får torrt trädgårdsavfall eldas om det inte kan nyttjas för kompostering samt om det kan ske utan att störa omgivningen. Observera att all eldning med hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjudet.

Nya direktiv på gång

Naturvårdsverket har informerat om det nya direktivet från EU. Myndighetsenheten för miljö och byggnad arbetar med att tolka den nya lagstiftningen och tillsvidare bedömer vi att ingen dispens behöver sökas hos Myndighetsenheten för miljö och byggnad.

Avser man att elda på allmän plats, så måste man kontakta Polisen.

Eldningsförbud

Förbud och restriktioner kring eldning utomhus kan utfärdas både av den lokala räddningstjänsten och länsstyrelsen. Ofta fattas beslut om eldningsförbud då det varit en period med torka. Det krävs mer än enstaka skurar för att brandrisken ska minska. Följ därför eventuella beslut.

Nivå på eldningsförbud

Vid beslut om eldningsförbud får du oftast grilla på iordninggjorda grillplatser på allmän plats. Vid beslut om särskilt eldningsförbud råder även förbud mot att grilla på allmän plats.

Var finns informationen?

Information om eldningsförbud hittar du på kommunens eller länsstyrelsens hemsida beroende av vem som tagit beslutet. På hemsidan krisinformation finns en sida där de försöker samla information om aktuella eldningsförbud.

Viktigt att veta

 

Vid eldning utomhus får endast obehandlat organiskt material eldas, så kallat fastbränsle. Även kol och briketter är okej att använda till grillar. Undvik att elda färskt material då förbränningen inte blir särskilt effektiv med onödig rökbildning och utsläpp som följd.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: