Stäng

Folkhälsoarbete

Vad är det som påverkar hur människor mår? I folkhälsoarbetet tittar vi på Skurupsbornas förutsättningar att leva hälsosamma liv med god livskvalité.

Strand, hav, horisont och en brygga med två personer.

Skurups kommun - platsen för det goda livet.

Vad påverkar hälsan?

Det finns många faktorer som påverkar hälsan, dessa kallas för "hälsans sociala determinanter" och folkhälsan i Skurups kommun beror på vilka livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor människor har.

En god hälsa beror på många saker

Om du har en god hälsa hela livet beror exempelvis på faktorer som:

 • Goda förutsättningar tidigt i livet
 • Utbildningsnivå
 • Inkomstmöjligheter
 • Levnadsvanor som exempelvis sömn- och matvanor
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i samhället
 • Tillgång till god och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Åtta nationella folkhälsopolitiska målområden

Dessa 8 målområdena förtydligar vad som ger störst effekt i folkhälsoarbetet:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det nationella målet för folkhälsopolitiken

 

"att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation".

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: