Stäng

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste principerna för demokratin i Sverige och den genomsyrar all offentlig verksamhet.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen består av fyra byggstenar:

  • Yttrandefrihet och tryckfrihet
  • Meddelarfrihet
  • Förhandlings offentlighet; öppna domstolar och för kommunens innebär detta att kommunfullmäktige är öppet för allmänheten
  • Allmänna handlingars offentlighet

Vad är en allmän handling?

Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

Vem kan begära ut handlingar?

Alla har rätt att begära ut handlingar. Du har rätt att vara anonym och kommunen får inte fråga varför du vill ha handlingarna.

Regler och sekretess

Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. För att skydda allmänna intressen eller personliga uppgifter omfattas vissa allmänna handlingar av sekretess.

Det är kommunen som prövar om uppgifterna ska omfattas av sekretess. Om kommunen har beslutat att du inte ska få ta del av vissa uppgifter har du rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.

Alla beslut som innebär begränsningar i offentlighetsprincipen ska överklagas till Kammarrätten i Göteborg. Överklagandet ska först skickas till kommunen som gör en bedömning om det har kommit in i rätt tid.

Om du är missnöjd med hur kommunen har behandlat din begäran kan du vända dig till Justitieombudsmannen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta kansliet om du vill begära ut handlingar eller har frågor om offentlighetsprincipen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: