Stäng

Hur fungerar en kommun?

Sverige är indelat i 290 antal kommuner och Skurup är en av dem. På denna sida kan du fördjupa dig i hur det fungerar.

Kommunens tjänster

Kommunen erbjuder ett stort antal tjänster. För att nämna ett fåtal så ansvarar kommunen för utbildning, äldreomsorg, vägarbete samt hur parker och gator ska utformas.

Politiskt styrd organisation

Det är politiker som bestämmer hur vår kommun ska se ut. Vart fjärde år hålls det val där politikerna väljs. Majoriteten av politikerna i Skurups kommun är fritidspolitiker, det vill säga att de gör sitt uppdrag vid sidan av en annan sysselsättning.

Lagar och förordningar

Kommunens verksamheter styrs av flera lagar och regler. Bland annat kommunallagen, socialtjänstlagen, plan och bygglagen samt många fler. Kommunen är stor utsträckning självstyrande. Det innebär att kommunen kan fatta självständiga beslut men har inte lov besluta i frågor som tillhör staten, regionen eller andra kommuners ansvar. Kommunen måste också följa de lagar som riksdagen har beslutat om.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: