Stäng

Hjälpmedel

För dig som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av kommunen. Det är arbetsterapeut eller fysioterapeut som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och förskriver de hjälpmedel du behöver. De lär dig även hur du ska använda hjälpmedlen.

En bildtext till bilden

Låna hjälpmedel

Hjälpmedlen får du låna så länge du har behov av dem. Du måste vara folkbokförd och bosatt i kommunen för att få låna hjälpmedel. Om du önskar hjälpmedel, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i ditt område.

Om du behöver låna ett ”Op-kit” inför kommande knä- eller höftoperation så kan du låna hjälpmedel inför operationen. ”Op-kit” består av 1 st fristående toalettförhöjning, 1 st strumppådragare, 1 st förhöjningsdyna, 1 st duschpall med eller utan arm- och ryggstöd eller en badbräda. Kontakta Kommunrehab i god tid innan operationen.

Kontakta Kommunrehab på telefon 0411-53 61 58 måndag-fredag kl 8:00-9:00

Lämna tillbaka hjälpmedel

När du ska återlämna hjälpmedel som du lånat av Skurups kommun gör du detta på:
Lillgården första våningen
Lillgatan 1, Skurup
onsdagar kl. 13.00 – 14.00

Behöver du återlämna hjälpmedel vid en annan tidpunkt gör du detta enligt överenskommelse. Ring 0411-53 61 58.

Hämtning

Om du inte själv eller med hjälp av närstående kan återlämna hjälpmedel, kan vi hämta mot en avgift, klicka här för att se kommunala avgifter. Länk till annan webbplats.

Tiden gäller även för dig som fått hjälpmedel ordinerade/rekommenderade av arbetsterapeut eller fysioterapeut på vårdcentralen och som ska hämta dessa hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Telefontid mån-fre 08.00-09.00, Övrig tid telefonsvarare

Hemsjukvårdschef

Charlotte Åkerman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: