Stäng

Fritidshem

Alla barn från förskoleklass till och med vårterminen i åk 6 har vid behov möjlighet till fritids.

Fritisdshemmet erbjuder omsorg både på morgonen innan skolan och på eftermiddagen efter att skolan slutat för dagen.

Färgglada Dinosauriehuvuden i papp uppsatt på vägg, pyssel

Fritidshem

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling. Det är i hög grad på fritidshemmet som barnen får förebilder, lär sig samspela och grundlägger värderingar.

Alla fritidshem finns i skolans lokaler. Fritidshem och skola samverkar för att barnen ska uppleva sin dag som en helhet.

Ansökan om eller uppsägning av fritidshemsplats

Ansökan och uppsägning av fritidshemsplats görs via e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man går in under Barn och Utbildning för att komma vidare. Uppsägningstiden för fritidshem är två månader från det att uppsägningen inkommit till Skurups kommun. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Om du som vårdnadshavare blir uppsagd från ditt arbete är uppsägningstiden för fritidshemsplatsen en månad.

Avgifter

Maxtaxa tillämpas i förskola och fritidshem i Skurups kommun. Det innebär att ett tak sätts för de avgifter som föräldrarna betalar. Yngsta barnet räknas som barn nummer ett.

Maxtaxan förändras från år till år men avgiften baseras på hushållets bruttoinkomst per månad.

  • Barn ett: 2 % av inkomsten
  • Barn två: 1 % av inkomsten
  • Barn tre: 1 % av inkomsten
  • Barn nr 4: Ingen avgift

 

Regler för skolbarnomsorgen

Kommunen erbjuder skolbarnsomsorg för elever från förskoleklass till vårterminen i årskurs sex. Omfattningen bedöms utifrån vårdnadshavares arbetstid, studietid eller utifrån barnets egna behov. Detta regleras i Skollagen 8 kap.

Vid arbete eller studier

Vid arbete eller studier är vistelsetiden på fritidshem vårdnadshavares eller sammanboendes arbetstid/ studietid inklusive färdtid till och från arbetsplatsen/utbildningsenheten.

För de vårdnadshavare som arbetar som timvikarie gäller att de dagar de arbetar är vistelsetiden vårdnadshavares arbetstid.

Barn till aktivt arbetssökande vårdnadshavare och barn till föräldralediga vårdnadshavare har ej rätt till plats på fritidshem.

Kontakt

Angelica Svensson, administratör

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: