Stäng

Korttidshem och korttidstillsyn

Korttidshem utanför hemmet syftar till att ge den enskilde rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Korttidshem kan ordnas på olika sätt. Det kan t.ex. vara ett korttidsvistelse eller hos stödfamilj.

Ring av naturmaterial

Korttidsvistelse

Vi erbjuder avlastning, rekreation och miljöombyte i en hemlik miljö för dig med funktionsnedsättning. Vi schemalägger din vistelse enligt de dygn du beviljats av LSS-handläggaren. Vi tar hänsyn till önskemål om veckodagar så långt det är möjligt.​

Personal arbetar metodiskt för att hjälpa dig och dina vårdnadshavare att formulera dina egna mål med insatsen och hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska uppnå dessa. Allt skrivs ner i din genomförandeplan som följs upp regelbundet. Det kan till exempel vara att bli mer självständig i din personliga omsorg, att lära dig att städa ditt rum efter vistelsen, att vara tillsammans med andra barn och ungdomar och göra aktiviteter som är roliga. Allt för att främja din utveckling och förbereda dig inför vuxenliv och så småningom eget boende.

Personalen arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur och du får stöd av oss för att bli så självständig som möjligt utifrån din ålder och dina förutsättningar. För att säkerställa att du blir bemött så som du vill och behöver bli bemött, upprättas bemötandeplaner.

Korttidsvistelse finns på Sparven som ligger i centralorten i vår kommun.

Stödfamilj

Syftet med stödfamilj är att vårdnadshavare får möjlighet till avlastning, och att barnet/ungdomen får stöd, rekreation och miljöombyte. Stödfamilj kan beviljas ett antal dygn per månad.

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år som uppfyller villkoren för att få LSS-insatser. Korttidstillsynen gäller före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som till exempel sommarlov.

Hur ansöker jag?

Du som närstående till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning och som har rätt till insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS) till vissa personer med funktionsnedsättning kan ansöka om korttidshem och korttidstillsyn.

Ansökan ska göras hos LSS-handläggaren, se kontaktuppgifter nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: