Stäng

Anhörig till äldre

Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som är över 18 år som vårdar eller stödjer någon som står dig nära? Som anhörig har du rätt till eget stöd.
Du kan vara anhörig till någon som har psykisk ohälsa, ett beroende, en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Det kan vara dina föräldrar, dina syskon, dina barn, granne eller vän.

Ett barn går mellan en äldre dam och en medelålders dam ner mot havet, i bakgrunden syns ett äldre par sittande på en bänk.

För att underlätta för dig erbjuder anhörigstöd medmänskliga samtal. Samtalen fokuserar på anhörigskapet, din livssituation och mående samt de frågor som känns viktiga för just dig. Samtalet sker i vår lokal på Flintebro, via telefon eller digitalt via Teams.


Vi har tystnadsplikt och för inga journalanteckningar. Anhörigstöd är kostnadsfritt.

Målet

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

Skurups kommun erbjuder dig som anhörig

Samtala i förtroende med en anhörigsamordnare. Vi har tystnadsplikt och samtalen dokumenteras inte. Vi gör också hembesök.

• beroendeproblematik
• psykisk ohälsa
• funktionsvariationer
• kognitivsvikt (demenssjukdomar)
• somatiska sjukdomar


I en samtalsgrupp kan du som anhörig öka dina kunskaper. Här kan du få tips och råd om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera din vardag men även träffa andra i liknande situation.

Samtalsgrupperna träffas ett par gånger per termin där varje träff har ett tema. Det vi tar upp i samtalsgruppen stannar där, ett muntligt tystnadslöfte! För att vara med i våra grupper kontakta anhörigsamordnarna.


Vi erbjuder aktiviteter kring hälsa och välmående.

Vi arrangerar utbildning och föreläsningar som ger kunskap, allt efter era önskemål.

Akutella kurser:

  • Anhörigkurs

Insatser från hemtjänsten gör det möjligt för anhöriga att under en viss del av dygnet få avlösning. Detta gäller närstående som inte kan lämnas ensamma.
Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

 

Detta är ett tillfälligt boende som kan sökas när du som är anhörig behöver avlösning.
Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Gläntan är en dagverksamhet för personer med kognitivsvikt (demenssjukdom.) Verksamheten är öppen helgfri måndag till fredag och finns på Bruksgården i Rydsgård.

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Anhörigsamordnare

Kristina Landberg
Besöksadress: Flintebro servicehus, Flintebrogatan 2 Skurup

Anhörigsamordnare

Hanna Åkerlund Larsson
Besöksadress: Flintebro servicehus, Flintebrogatan 2 Skurup

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: