Stäng

Returpapper

Returpapper definieras som kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper.

Skurups kommun har ansvaret för både insamling och återvinning av returpapper. Aktörer inom avfallsinsamling erbjuds att ansöka om att bli auktoriserade av Skurups kommun för att samla in returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Som fastighetsägare eller verksamhet innebär detta att du måste ha koll på att entreprenören som anlitas är godkänd av oss från 1 januari 2024.

De fastighetsägare som inte har insamling av returpapper vid fastigheten får hänvisa de boende till återvinningsstation eller återvinningscentral.

I returpapper ingår:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker

Skurups kommun ansvarar för avfallshämtningen i kommunen. I kommunens uppdrag ingår att godkänna, det vill säga auktorisera, lämpliga avfallsentreprenörer som fastighetsägare och verksamhetsutövare kan anlita för hämtning av returpapper.

Skurups kommun har beslutat om att införa en maxtaxa som är ett takpris. Det innebär att den avgift som den auktoriserade entreprenören tar ut av dig som fastighetsägare eller verksamheter inte får överstiga detta takpris.

De kan dock debitera fritt kring tjänster som t.ex. städning och tvätt av kärl.

Efter beslut i kommunfullmäktige 2023-12-18 KF §149 gäller:

  • Maxtaxa för hämtning av returpapper hos flerbostadshus och verksamheter är 200 kr per kärltömning.
  • Taxan gäller från och med den 1 januari 2024.

De avfallsentreprenörer som blivit auktoriserade att samla in returpapper i Skurups kommun är:

PreZero Recycling AB

Telefon: 020 -120 00 00

E-post: malmo.se@prezero.com

Stena Recycling AB

Telefon: 040-38 88 00

E-post: stena.malmo@stenarecycling.se

Är ni avfallsentrepenör?

Entreprenörer som vill hämta returpapper, behöver söka auktorisation hos kommunen för att efter 2024 fortsättningsvis kunna hämta det.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2024-01-01 och tillsvidare. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med Skurups kommun om att ingå i auktorisationssystemet. Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med Skurups kommun har rätt att samla in returpapper från flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor. Skurups kommun prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit och i turordning efter ankomstdatum. Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Såhär ansöker ni om auktorisation

Avtalshandlingar ni få ut genom att mejla till kommunteknik@skurup.se, dit även ansökan ska skickas.

Märk mejl med ”Ansökan om auktorisation returpapper”. Frågor kan ställas via samma mejl.

Kontakta Kommunteknik

om du har frågor om förpackningsavfall och returpapper
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: