Stäng

Tobaksfria nikotinprodukter

Tobaksfria nikotinprodukter utgörs av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Det finns vissa krav för att få sälja dessa produkter.

Anmälan om försäljning

För att få sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste du anmäla det till Myndighetsenheten. Det är du som äger försäljningsstället som ska lämna in anmälan. Till anmälan ska bifogas ett egenkontrollprogram. Behöver du hjälp med att ta fram ett egenkontrollprogram är du välkommen att kontakta Myndighetsenheten.

När vi tagit emot din anmälan och ditt egenkontrollprogram skickar vi ett bevis på att ni anmält försäljningen. Det är först när ni mottagit beviset som ni får lov att börja sälja produkterna. Du kan anmäla din försäljning via vår e-tjänst.

Ändring av verksamheten

Du måste anmäla större förändringar i din verksamhet. Via vår e-tjänst kan du anmäla:

  • Anmäla ändringar i egenkontrollprogrammet – exempelvis ändrade rutiner, nytt namn på försäljningsställe, påbörjad försäljning på internet eller i app.
  • Anmäla förändringar i bolaget – exempelvis styrelse- och ägarförändringar, nytt namn, påbörjad försäljning på internet eller i app.
  • Anmäla förändrade kontaktuppgifter – exempelvis ny kontaktperson, telefonnummer, adress, postnummer.
  • Anmäla om upphörd försäljning – måste göras när du slutar sälja e-cigaretter på anmält försäljningsställe.

Dekal

I butiken ska det finnas en dekal som anger vilken åldersgräns som gäller vid försäljning av e-cigaretter. Dekalen ska finnas vid disken där försäljningen sker och det rekommenderas att det även finns en dekal på ytterdörren och i butiken.

Märkning

Förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en hälsovarning där det står "Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne."

Varorna ska även ha en innehållsdeklaration och ett informationsblad. Hälsovarningen, innehållsdeklarationen och informationsbladet ska vara utformade enligt specifika krav i lagen.

Påfyllningsbehållare med nikotinvätska får max innehålla 10 ml och nikotinvätskan får max innehålla 20 mg/ml nikotin. Detta gäller alla behållare som kan användas för att fylla på en e-cigarett och som innehåller nikotinvätska.

För att e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska få säljas till konsumenter måste produkterna ha varit anmälda till Folkhälsomyndigheten sedan minst 6 månader innan.

Tillsyn

Skurups kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. Vid kontrollerna går inspektören igenom verksamhetens hantering av produkterna. Inspektören tittar bland annat på:

  • Verksamhetens egenkontrollprogram
  • Uppfyllnad av åldersgräns
  • Märkning

Avgift

Myndighetsenheten tar ut en avgift för handläggning av ärenden gällande tobaksfria nikotinprodukter. Debitering sker utifrån nedlagd tid och gällande timtaxa.

Viktigt att veta

 

Om e-cigaretterna eller e-vätskan innehåller mer än ca 15mg nikotin per milliliter krävs även tillstånd från Länsstyrelsen för att få sälja produkterna. Om det finns en symbol med dödskalle på förpackningen eller i säkerhetsdatabladet krävs tillstånd.

Kontakta Myndighetsenhetens alkohol och tobakshandläggare

Observera att handläggaren arbetar 50% varför vi rekommenderar kontakt via mejl i första hand.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: