Stäng

Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar som berör kulturskolan.

Frågor & svar

Kan man hyra instrument hos er?

Vi hyr ut blåsinstrument, fiol, cello och elbas. Efter några år rekommenderar vi att man köper ett eget instrument. Övriga instrument köper du själv efter att ha frågat din lärare till råds.


Vad kostar kurserna?

Vi försöker hålla avgifterna rimligt låga så att ingen ska vara utestängd. Aktuella terminsavgifter finner ni via denna länk.


Ger ni syskonrabatt?

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nummer två betalar 75 % av avgiften, syskon därefter betalar 50 % av avgiften. Rabatten beräknas på den billigaste avgiften. Syskonen måste ha en och samma räkningsmottagare för att det ska fungera. När en elev blir myndig får den sin egen faktura och kopplingen som ligger till grund för syskonrabatten försvinner. Därmed ges ingen rabatt längre.


Hur betalar man?

Fakturan för innevarande termin skickas hem till den som skapat kontot och därmed är räkningsmottagare, vanligtvis i oktober och februari.

Vilka är Kulturskolan till för?

Kulturskolan är till för barn och ungdomar i Skurups kommun. Du kan få undervisning tills det år du fyller 19.

När ska man söka?

Det går att söka närsomhelst under året. För att vara med på huvudantagningen ska man söka senast den 31 maj. Söker du senare står du kvar i kön och kan eventuellt erbjudas plats under läsåret. Din ansökan behöver inte förnyas utan står kvar tills du erbjudits plats.


Kommer alla in?

I en del ämnen är det många som söker och då är det en kombination av ansökningsdatum och lottning som avgör vem som får plats. Om du söker innan 31 maj spelar datumet ingen roll utan vi lottar. Söker du senare delas platserna ut i tur och ordning efter ansökningsdatum. Du får söka först det år eleven uppnår rätt ålder för den aktuella kursen. Alltså lönar det sig inte att anmäla flera år i förväg...


När får jag besked om jag fått en plats?

Har du sökt innan den 31 maj så får du besked under sommaren om du kommit in eller inte. Söker du senare under läsåret så blir du kontaktad av oss om/när vi har en plats ledig.


Hur får jag beskedet?

När du skickat in ansökan får du en automatisk bekräftelse med e-post om mottagen ansökan. Besked om antagning kommer antingen med e-post eller att läraren ringer upp. Därför är det viktigt att ange rätt e-postadress!


Är anmälan bindande?

Du har rätt att tacka nej och kan även prova lite innan du bestämmer dig. Om vi inte fått skriftligt besked eller mail med avanmälan senast 10 dagar efter kursstarten räknas du som inskriven och får betala full terminsavgift.


Vad gör jag om jag inte kommer in?

Du behöver inte göra någonting. Du står kvar i kö. Vi kontaktar dig när plats finns.


Vad är återanmälan?

Återanmälan måste alltid göras inför höstterminen. Med den bekräftar du att du vill fortsätta i samma ämne. Logga in och bekräfta eller avsluta kursen.
Den 15 maj är senaste datum för återanmälan.

Hur lång lektion har man?

Lektionstiden varierar beroende på gruppstorlek. Den är dock alltid minst 20 min/vecka.


Hur många gånger går man under ett läsår?

Vi följer i stort grundskolans terminstider. Vissa veckor kan undervisningen ställas in eller ske i andra former på grund av lärares fortbildning eller projekt. Du får minst 28 lektionstillfällen per läsår. I detta ingår konserter och uppvisningar.


Är det för sent att söka om man är i tonåren?

Nej det går bra att söka.


Får man gå flera kurser?

Du får bara lektioner på ett instrument i taget hos oss (sång räknas som ett instrument). För övriga kurser eller ensembler/orkestrar finns ingen begränsning.


Vad har ni för lärare?

Hos oss jobbar ca 14 lärare. De har hög kompetens, de flesta med minst fem års studier på högskolenivå. Flera av lärarna arbetar även parallellt som musiker/artister/konstnärer.


Var och när sker undervisningen?

Det mesta sker på Rutgerskolan, dans på Elisefreds förskola. Undervisningen sker främst på eftermiddags- och kvällstid, undantag är klassorkester som sker på skoltid på elevens egen skola.

Hur gör jag om mitt barn vill sluta?

Om ditt barn vill sluta sin kurs, börja med att prata med läraren. Sedan går du till Kulturskolans webbsida – väljer Anmälan och loggar in som användare. Välj barn om du har flera som går i Kulturskolan – klicka på Avanmälan och avanmäl från kursen/kurserna. Avslutet måste ske senast 10 dagar efter kursstart, annars debiteras hel terminsavgift. Observera att det inte räcker med att prata med läraren. Eleven är formellt avanmäld först sedan det gjorts i systemet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: