Stäng

Vatten och avlopp

Skurups vatten och avlopp har som uppgift att driva och sköta kommunens VA-anläggningar.

Ett verksamhetsområde för kommunal vattenförsörjning, spillvattenavlopp och dagvatten-avlopp är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen kan anslutas till den allmänna VA-anläggningen. Som kommunens största livsmedelsleverantör har vi ansvar för dricksvattenleveransen till alla våra abonnenter.

 

Använd kartan till att se var driftstörningar finns i kommunen.
Klicka på den blå ikonen för information.

Anmäl dig till SMS-tjänst för att få textmeddelande om driftstörningar direkt i mobilen. Registrera ditt telefonnummer i formuläret. Länk till annan webbplats.