Stäng

Marklov

Om du vill ändra marknivån på din fastighet kan du behöva du ansöka om marklov, beroende på hur stor förändringen är. Utanför område med detaljplan kan det krävas tillstånd från länsstyrelsen.

En gul markvibrator efter packning av mark, mark och vegetation. Solsken.

När behövs marklov inom detaljplanerat område?

  • Du planerar att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som ändrar marknivån med +/- 0,5 meter.
  • Om bestämmelserna i detaljplanen för området kräver marklov för schaktning eller fyllning.

Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Vad krävs?

Till en ansökan behöver du ta följande handlingar:

  • Markplaneringsritningar med höjdsättning. Ritningarna ska vara upprättade på nybyggnadskartor med befintliga samt nya marknivå höjder. Vid arbeten inom större område kan större skala än 1:500 väljas.
  • Förslag till kontrollplan

Hur ansökar jag?

Du kan ansöka om lov via vår e-tjänst >> Länk till annan webbplats.. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument med en pdf-fil för varje ritning/handling. Du behöver BankID för att använda e-tjänsten.

Det går även bra att ansöka med en blankett. För att få en blankett skickad till dig, kontakta myndighetsenheten@skurup.se, men för en effektivare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt.

Vill du skicka in din ansökan via brev gör du det till:

Myndighetsenheten för miljö och byggnad
274 80 Skurup

Det går även bra att lämna in din ansökan direkt i kommunhusets reception på Stora Torggatan 4.

Vad kostar det?

  • Markloven timdebiteras.

Mer detaljerad information om marklov hittar ni på Boverkets hemsida via länken nedan.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: