Stäng

Solceller

Med hjälp av solceller kan solenergin omvandlas till el och produktionen medför inga klimatutsläpp under drift och har lång livslängd.

En solcellsanläggning i Skurup som är på 5 kvm och riktat mot söder producerar ungefär 1000 kWh el under ett år. Solcellsanläggning riktat mot öst och väst producerar något lägre men fördelen är att solelsproduktionen är högre på morgonen och kvällen då behovet i hushållet också ökar.

Att anlägga solceller på marken har också blivit allt vanligare. För större anläggningar krävs samråd med Länsstyrelsen Skåne om miljö- och kulturskydd.

Det finns flera olika typer av ekonomiskt stöd för nätanslutna solceller. Vid installation av grön teknik ges skattereduktion för material och arbetskostnad. För solceller ges 20 % skattereduktion. Till grön teknik räknas också laddpunkt för elfordon och batterilager som dock får 50 % i skattereduktion. För den solel som du själv inte använder och levererar tillbaka på elnätet får du också skattereduktion för, så kallat mikroproduktion av grön el. Elnätföretaget ska också ersätta dig för så kallad nätnytta.

solceller

Behövs det bygglov?

Generellt behövs inget bygglov för att montera en solenergianläggning förutsatt att den följer byggnadens form och den följer gällande detaljplan. Dock finns det undantag. Bygglov krävs för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Kontakta Myndigheten för miljö och bygg för att säkerställa att inget bygglov krävs för ditt tak.

Solvärme

Det finns också solenergianläggningar som producerar värme och inte el. De kallas solvärme eller solfångare. Solfångare kan värma varmvattnet, ge värme till huset och/eller värma poolen. En solfångaranläggning i Sverige kan täcka upp till cirka 30 % av hushållets årliga värmebehov. Solfångaren kombineras därför alltid med någon annan värmekälla som ger hushållet värme under vinterhalvåret.

Vill du veta mer?

 

Kontakta energi - och klimatrådgivningen

om du har energi - och klimatfrågor. Besök efter överenskommelse per telefon eller via e-post.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: