Stäng

Parkeringsplatser

Vilka parkeringsplatser finns i kommunen och vad är det som gäller.

En person med en permobil på en parkeringsplats med symbol för funktionshinder.

Det är viktigt att följa regler vid parkering, så att alla kan parkera och komma fram.

Parkeringsregler

All parkering på allmän platsmark är avgiftsfri i Skurups kommun. På en gata eller kommunala parkeringsplatser får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag. Detta gäller inte i de fall generella regler förbjuder stannande eller parkering, t.ex. vid backkrön, korsning, huvudled eller om skyltning anger något annat.

I stora delar av centrala Skurup råder tidsbegränsad parkering 2 eller 3 timmar med P-skiva, gäller under vardagar, mellan klockan 08 och 18 och vardagar före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 15. Skyltning visar vad som gäller för aktuell plats. Skurups kommun tillsammans med Skurups Handel har tagit fram en P-skiva som tillhandahålls kostnadsfritt i kommunens information och vissa butiker.

Pendlarparkering

Skurups attraktiva läge innebär att många boende i Skurups kommun arbetspendlar till andra kommuner. All pendlarparkering är avgiftsfri för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. För tåg- och busspendlare finns det cirka 230 avgiftsfria pendlarparkeringsplatser (högst 24 timmar mån-fre) i anslutning till stationen i Skurup och cirka 60 i Rydsgård.

Felparkeringsavgift

För att få bättre respekt för parkeringsreglerna gäller de av kommunfullmäktige beslutade felparkeringsavgift i avgiftskatalogen. Har du erhållit en parkeringsanmärkning som du anser är felaktig kan du bestrida denna. Information om detta hittar ni parkeringsanmärkningen.

För att få bättre respekt för trafikföreskrifterna beslutade kommunfullmäktige den 2021-06-21 att kommunens felparkeringsavgift ska vara:

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan