Stäng

Ansökan och antagning - Vuxenutbildningen

Här kan du läsa om vem som kan ansöka till Vuxenutbildningen och hur ansökan och antagning går till.

Behörighet, urval och prioritering

Till oss kan du söka från 1 juli det år du fyller 20 år eller om du slutfört ett nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis).

Dispens kan göras av rektor om det finns särskilda skäl. Ta kontakt med studie- och yrkesvägldare som hjälper dig vidare.

Är du folkbokförd i annan kommun kontaktar du din hemkommun och söker via den.

Platsgaranti

Det finns ingen platsgaranti för vuxenutbildningen. Om inte alla sökande kan antas måste ett urval göras enligt Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning eller Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kommunen beslutar vilka sökande som antas, huvudsakligen utifrån kommunens aktuella budget.

Urval till vuxenutbildningens teroretiska kurser

Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 3 kap 7§:

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till sökande som har kort tidigare utbildning och som:

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt upprättad individuell studieplan

2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.

3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Urval till vuxenutbildningens yrkesutbildningar

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning:

Paragraf §10 Om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska istället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Anmälan till vuxenutbildning

1. Planera dina studier innan du ansöker

Titta igenom kursutbudet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att se vilka kurser/kurspaket som finns hos oss.
Har du frågor om studieplanering, frågor om studier och utbildningar eller undrar om du är behörig vänd dig till vår studie- och yrkesvägledare.

2. Ansök till kurser eller kurspaket

Har du inte sökt tidigare börjar du med att skapa ett användarkonto.
När du fyllt i alla personuppgifter så väljer du kursutbud och sedan Gå till kursval för att välja de kurser/kurspaket som du vill ansöka till.

Betyg från tidigare studier ska bifogas med ansökan för att den ska vara komplett. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter tar du kontakt med skolan för mer information, se kontaktuppgifter på förstasidan.

Sökande från andra kommuner

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera inom vuxenutbildningen i Skurup gör du en ansökan i god tid via vår ansökningswebb till den kurs/kurspaket du vill studera. Skriv sedan ut din ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun tillsammans med de bilagor de behöver.

Det är din hemkommun som beslutar om de kan finansiera din utbildningsplats i Skurup. Först efter att de godkänt din ansökan kan vi behandla den.


3. Följ din ansökan

Du kan följa din ansökan via Min sida. Ibland kan vi begära in kompletteringar via mejl eller telefon. Tänk på att meddela oss snarast om några uppgifter ändras.

När antagningen är färdig så kommer du bli meddelad via e-post eller post, beroende på vilket kontaktsätt du valt. I antagningsbeskedet som skickas ut får du mer information om dina studietider.

Kurslitteratur, distansstudier

Skaffa kurslitteratur i god tid innan dina kurser startar. Du hittar en lista på kurslitteratur på Hermods hemsida. Längst ner finns en Kurs- och litteraturlista för vuxenstuderande. Om det finns flera versioner på den kurs du är antagen till väljer du alltid den nyaste versionen (högst nummer).

Kontakter

Kontakt

Expedition Vuxenutbildningen

Kontakt

Valentina Bajramaj, Studie- och yrkesvägledare. Telefontid måndag-fredag 8.30-10.00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan