Stäng

Bouppteckning och dödsboanmälan

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan kan ersätta en bouppteckning när det saknas tillgångar i form av pengar, bostad eller mark. Om den avlidne var gift eller registrerad partner räknas även andelen i de gemensamma tillgångarna in. För att en dödsboanmälan ska kunna göras behöver samtliga dödsbodelägare vara eniga om det, om någon av delägarna begär bouppteckning ska man göra det istället.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.
För mer information se Skatteverket.se eller länk nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: