Stäng

Bygglovsbefriade åtgärder

Information om vilka åtgärder som är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Vissa av åtgärderna kräver anmälan och startbesked innan dem påbörjas.

En faluröd friggebod med vitt staket och vita detaljer.

En- och tvåbostadshus och tomt

Om du planerar att genomföra åtgärder som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL), är det viktigt att känna till om byggnaden bedöms vara ett en- eller tvåbostadshus. Detta avgör vilka åtgärder som är tillåtna och var de får utföras.

Tomt

Begreppet "tomt" är också avgörande. Om ett bostadshus har en egen tomt eller inte, kan det vara avgörande om det är ett en- eller tvåbostadshus. Bygglovsbefriade åtgärder till en- och tvåbostadshus får endast göras inom bostadshusets tomt.

Sammanhållen bebyggelse

För att avgöra om vissa åtgärder kräver bygglov eller anmälan utanför detaljplanen måste det utredas om fastigheten är belägen inom "sammanhållen bebyggelse."

Bygglovsbefriade åtgärder:

Nedan listar vi bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus. Alla åtgärder har olika kriterier som behöver uppfyllas för att det ska vara en bygglovsbefriad åtgärd. Kriterierna för respektive åtgärd hittar du på Boverkets hemsida, länkat till nedan.

 1. Friggebodar (upp till 15 m²): Inget bygglov krävs för att uppföra en friggebod i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus, om den uppfyller kriterierna som gäller för friggebodar.
 2. Skyddad uteplats: Bygglov krävs normalt för murar och plank, men inte för att skapa en skyddad uteplats vid en- och tvåbostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.
 3. Altan: Bygglov kan krävas för altaner, men vissa undantag gäller under förutsättning att specifika kriterier uppfylls.
 4. Skärmtak (upp till 15 m²): Normalt krävs bygglov för skärmtak, men det är lovbefriat för en- och tvåbostadshus under vissa förutsättningar.
 5. Attefallshus (upp till 30 m²): Inget bygglov krävs för attefallshus inom detaljplan, men en anmälan och startbesked krävs.
 6. Tillbyggnad (upp till 15 m²): För små tillbyggnader inom detaljplan, krävs oftast inte bygglov, men en anmälan och startbesked krävs.
 7. Takkupor: Bygglov krävs oftast inte för en eller två takkupor, men en anmälan och startbesked krävs.
 8. Inreda ytterligare en bostad: Bygglov krävs inte för att inreda ytterligare en bostad i enbostadshus, men en anmälan och startbesked krävs.
 9. Fasadändring: Bygglov krävs oftast för fasadändringar, men det finns undantag för en- och tvåbostadshus.
 10. Solfångare och solcellspaneler: Kräver i vissa fall bygglov inom detaljplanerat område, men helt undantaget för områden utanför detaljplan.
 11. Tillbyggnad med balkong, burspråk m.m.: Under vissa förutsättningar krävs inte bygglov för små tillbyggnader vid en- och tvåbostadshus.
 12. Undantag från lovplikt för parkeringsplats: Inget bygglov krävs för att anordna parkeringsplats för ett eller två en- eller tvåbostadshus.
 13. Uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil: Inget bygglov krävs för uppställning av högst två enheter nära en- och tvåbostadshus.
 14. Tillbyggnad utanför detaljplan: Mindre tillbyggnader på en- och tvåbostadshus utanför detaljplan, kräver inte bygglov.
 15. Komplementbyggnad utanför detaljplan: Inget bygglov krävs för komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utanför detaljplan i direkt närhet till bostadshuset.
 16. Mur och plank utanför detaljplan: Inget bygglov krävs för murar och plank vid en- och tvåbostadshus utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, i direkt närhet till bostadshuset.

Byggprocessen för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

För vissa bygglovsbefriade åtgärder krävs en anmälan och ett startbesked från byggnadsnämnden innan arbetet påbörjas. Detta gäller även nybyggnad och tillbyggnad som undantas från bygglovsplikten enligt detaljplan eller områdesbestämmelser.

Krav på bygglovsbefriade åtgärder

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov, anmälan eller inget av det, måste kraven i plan- och bygglagen uppfyllas. Annars kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper genom tillsyn.

Överklagande av bygglovsbefriade åtgärder

Vissa bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan och startbesked kan överklagas av den som gjort anmälan och i vissa fall även av grannar. Åtgärder som inte kräver anmälan kan dock inte överklagas.

Tillsyn av bygglovsbefriade åtgärder

Om du är missnöjd med placeringen, utformningen eller användningen av en bygglovsbefriad åtgärd, kan en tillsynsanmälan göras till oss på Myndighetsenheten för miljö och byggnad.

Mer detaljerad information finns på Boverkets hemsida via länken nedan.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30 - 12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: