Stäng

Stöd till arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten (AME) kan hjälpa dig att komma ut i arbete genom flera olika insatser. Vår huvudsakliga uppgift är att stötta dig till självförsörjning.

Du som kommer till oss har en insats genom kommunens försörjningsstöd och uppbär ekonomiskt bistånd.

Två personer står vid en bil och plockar ner en stege.

Sidans innehåll:

Du erbjuds en arbetsmarknadscoach

Efter remiss från din socialsekreterare blir du kallad till en arbetsmarknadscoach. Ert första samtal kommer att handla om dig – dina förutsättningar, dina resurser och om vilka mål du har.

Insatserna vi kan erbjuda dig kan handla om:

 • CV-verkstad
 • intervjuträning
 • coachning inför intervjun
 • tolka en platsannons: Kartlägg arbetsgivaren – matcha dig – sök jobbet
 • kompetenshöjning
 • arbetsmarknadskunskap
 • språkträning
 • samhällskunskap
 • omvärldsanalys
 • var finns jobben?
 • vägar till utbildning
 • praktik-/utvecklingsplats.

Kartläggning och planering med självförsörjning som mål

Du kartlägger tillsammans med arbetsmarknadscoachen dina kompetenser och vilka redskap du behöver för att nå dina mål. Coachen vägleder dig i hur du ska kunna utnyttja alla dina erfarenheter, ditt kunnande och vilken väg du ska ta.

Med kartläggningen som grund gör ni en planering där självförsörjning är målet. Ofta är det bra att ha delmål. En tids praktik kan vara en väg in till jobb. Även studier kan vara ett delmål och ett steg närmare arbete.

Kartläggningen av dig själv är viktig för att du ska veta var du står och vad du kan erbjuda en arbetsgivare. För att matchningen ska bli bra måste du också kartlägga arbetsgivarens behov. Här bistår coachen dig, exempelvis genom att hjälpa dig att tolka platsannonser, men också genom att besöka arbetsgivare som är intressanta i din planering.

Vägledning i att söka arbete

När du söker jobb är det viktigt att du är rätt rustad. Arbetsmarknadsenheten hjälper dig bland annat med att:

 • Få de redskap du behöver för att kunna söka jobb på ett effektivt sätt.
 • Få kunskap om arbetsmarknaden, om var jobben finns eller om hur du själv kan hitta de arbeten som inte är utannonserade.
 • Skriva CV och personligt brev.

Ibland är utbildning rätt väg att gå

För den som inte motsvarar företagens krav på formella kunskaper är utbildning till jobb en bra idé. Att matcha och coacha arbetssökande till utbildning inom bristyrken är ett prioriterat mål för oss på arbetsmarknadsenheten och vi jobbar nära utbildningsanordnare i det syftet.

Företagspresentationer

Arbetsmarknadsenheten anordnar studiebesök och bjuder in företagare till en träff med deltagarna. Arbetsgivaren presenterar sitt företag, dess affärsidé och värdegrund. Målet är att deltagarna ska få en inblick hur en arbetsgivare tänker kring anställningar, vilka krav arbetsmarknaden ställer, men också vilka möjligheter den ger. Syftet är också att deltagarna ska kunna presentera sig för arbetsgivaren vid träffarna.

Workshops

 • Arbetsmarknadsenheten erbjuder workshops som hjälper deltagarna att inventera sina personliga egenskaper, förutsättningar, styrkor och resurser.
 • I ett andra steg inventerar deltagaren, med stöd av arbetsmarknadscoach, arbetsmarknaden lokalt, regionalt och i landet som helhet.
 • I ett tredje steg arbetar deltagaren och arbetsmarknadscoachen gemensamt för att hitta en passande arbetsgivare, jobb eller praktik.

Praktiskt arbete på arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten utför uppdrag, i form av praktiskt arbete, för kommunens egna verksamheter. Kommunens egna verksamheter är en mjuk ingång till att öva sig i de färdigheter som arbetsmarknaden kräver. Arbetsmarknadscoacherna handleder och följer deltagarna i deras utveckling.

För arbetsgivaren

Arbetsmarknadsenheten jobbar med att trygga företagens försörjning av kompetent personal och att hjälpa människor till arbete. Många invånare står utan jobb, samtidigt som många företag har svårt att hitta rätt arbetskraft. Arbetsmarknadsenheten försöker överbrygga detta genom att rusta de arbetssökande på flera sätt, olika beroende på var de befinner sig i sin utveckling.

Arbetsmarknadsenheten kartlägger både den arbetssökandes förutsättningar och arbetsgivarens behov och enheten eftersträvar ständigt en god matchning.

Utbildning

För den som inte motsvarar företagens krav på formella kunskaper är utbildning till jobb en bra idé. Att matcha och coacha arbetssökande till utbildning inom bristyrken är ett prioriterat mål för oss och vi jobbar nära utbildningsanordnare i det syftet.

Om utbildning är ett sätt att möta företagens framtida behov, innebär praktik och lärande på arbetsplatsen, en stegförflyttning som kan lösa företagens kompetensförsörjning i närtid.

Jobbspår

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med arbetsgivare kring kompetensförsörjning. Utifrån arbetsgivarens krav och önskemål arbetar Arbetsmarknadsenheten individuellt och i workshops för att utveckla deltagarna till större anställningsbarhet genom att identifiera och stärka:

De som idag uppfyller kraven för att vara redo för praktik, och eventuellt arbete på sikt

De som är intresserade, men behöver göra en stegförflyttning för att bli aktuella för praktik/jobb

De som i nuläget inte vet om att jobbet kan vara ett alternativ och som behöver bli informerade om vad yrket innebär

Företagspresentationer

Arbetsmarknadsenheten anordnar studiebesök samt bjuder in företagare till en träff med deltagarna. Arbetsgivaren presenterar sitt företag, dess affärsidé och värdegrund. Insatsens mål är att deltagarna ska få en inblick hur en arbetsgivare tänker kring anställningar, vilka krav arbetsmarknaden ställer, men också vilka möjligheter den ger. Syftet är också att deltagarna ska kunna presentera sig för arbetsgivaren vid träffarna.

Är du arbetsgivare och vill veta mer?

Kontakta arbetsmarknadssamordnare Natasha Regnell:

natasha.regnell@skurup.se

0411-53 61 96

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: