Stäng

Personligt ombud

Är du över 18 år och har någon psykisk funktionsnedsättning med betydande svårigheter i din vardag? Vi finns här för dig som Personligt ombud.

Allén i Bräknehus, solen lyser på bladverken som skiftar i varma färger i början av hösten

Allén i Bräknehus

Vad kan ett personligt ombud göra för dig?

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av dig. Syftet är att tillvarata dina intressen och samhälleliga rättigheter. Du och ditt personliga ombud identifierar tillsammans dina problem och önskemål samt gör en plan över vad som kan förändras och förbättras för dig. Ditt personligt ombud kan erbjuda rådgivning och olika former av stöd i kontakt med psykiatri, sjukvård, socialtjänst och andra myndigheter och instanser (exempelvis Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Arbetsförmedlingen).

Stödet anpassas efter dina behov och grundar sig i den överenskommelse som upprättas mellan dig och det personliga ombudet. All kontakt med ombudet sker på frivillig basis.

  • Ett personligt ombud är en kostnadsfri service.
  • Det personliga ombudet omfattas av sekretesslagen och för inga journaler.
  • Stödet är tidsbegränsat, vilket styrs av er överenskommelse och kan därför variera utefter dina behov. Det är sedan möjligt att återuppta kontakten om ett nytt behov uppstår.
  • Ett personligt ombud är en service som kommunen kan välja att erbjuda och det finns därför ingen lagmässig skyldighet att ta sig an uppdrag som inte faller inom ramen för ovanstående.

Välkommen att höra av dig!

Personligt ombud

Tina Liljedahl

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: