Stäng

Dricksvatten

Dricksvatten är ett livsmedel som omfattas av krav från Livsmedelsverket med bland annat provtagning och analyser. VA-enheten tar regelbundet vattenprover på vattenverken och ute hos våra användare ute på ledningsnätet. Dricksvatten har olika hårdhetsgrader. Med hårt vatten menar man bland annat mängden kalcium (dagligt tal kalk) i vattnet.

En hand håller i ett glas som fylls med vatten under en kran, personer sittandes vid ett bord i bakgrunden.

Dricksvattnet i kommunen håller hög kvalité.

Hårt och mjukt vatten

Om kalkhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt. Om du har frågor om dricksvattenkvaliteten så är du välkommen att kontakta VA-enhetens kundtjänst.

Dricksvattnet i orterna Rydsgård, Skivarp och Skurup håller generellt hårdhetsgraden 7–9 °dH (tyska hårdhetsgrader) vilket klassas som medelhårt. För Stenberget ligger hårdheten lite högre, 11–13 °dH, och klassas som hårt.

Ort

pH

Hårdhet °dH

Alkalinitet mg/l

Klorid mg/l

Rydsgård

7,3

8,1

400

14

Skivarp

7,5

8,2

250

23

Skurup

7,6

708

385

24

Skurup - Sydvatten

8,2

6,7

140

19

Stenberget

7,6

13

200

20

 

Kategori

Hårdhet °dH

mycket mjukt

0–2

mjukt

2--5

medelhårt

5--10

hårt

10--20

mycket hårt

>20

 

Bra att veta om vattenförbrukning

Skurups kommun är medlem i branschorganisationen Svenskt Vatten.
VA-organisationerna är centrala aktörer för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling och trygga vattenresurser i framtiden. Nedan redovisas några nyckelsiffror från Svenskt Vatten.

Det förbukas mycket vatten i vardagen utan att man tänker på det. Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per person och dygn.

 • Mat och dryck 10 liter
 • Disk 15 liter
 • Tvätt 15 liter
 • Toalettspolning 30 liter
 • Dusch och bad 60 liter
 • Övrigt 10 liter

Tips på vattenbesparing

Nedan listas några enkla tips för att bli en vattenbesparare.

 • Kontrollera läckage från vattenkranar, vattenanslutna hushållsmaskiner och synliga rör.
 • Laga läckor. Se över utkastare, vattenslangar, bevattningssystem, pooler och badtunnor.
 • Kontrollera att toaletterna inte står och rinner.
 • Kontrollera att värmepannans säkerhetsventil inte står och läcker.
 • Duscha i stället för att bada. Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag
 • Ställ en tillbringare med vatten i kylen så slipper du spola ut vatten tills det blir kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner. Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter. Slösa inte bort dricksvatten på att vattna din gula gräsmatta, så fort det regnar blir den grön igen. Klipp inte gräsmattan för kort när det är torrt. Om du gör det går gräset i vila och gräsmattan blir brun och torr. Dessutom gynnas i stället ogräs och mossa.

 

Enskilt vatten

Alla kommuninvårnare har inte tillgång till kommunalt vatten. Mer om enskilt vatten kan du läsa via länken.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om ditt dricksvatten.

VA-enheten byter ut vattenmätaren var tionde år enligt SWEDAC:s föreskrifter. VA-enheten utför bara bytet om konsol och ventiler uppfyller kraven.

Alla fastigheter som är kopplade till det kommunala vattenledningssystemet ska ha en vattenmätare som visar hur mycket vatten som förbrukas. I de allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen, ABVA Pdf, 634.3 kB, öppnas i nytt fönster., anges hur ansvaret för vattenmätaren är fördelat mellan huvudmannen och fastighetsägaren samt regler för hur vattenmätaren ska skötas.

Vid en misstänkt vattenläcka på fastigheten ska vattnet kunna stängas av med avstängningsventilen som sitter på inkommande vattenledning vid vattenmätaren. Prova ventilen någon gång per år för att se att den fungerar.

Mätarkonsol, avstängningsventiler och kopplingar till vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem då och då så att de går att stänga av om det behövs. Det är fastighetsägarens ansvar att kontakta en VVS-firma för att få hjälp med mätarkonsol och avstängningsventiler.

Vattenmätaren är VA-enhetens egendom men du som fastighetsägare måste bland annat följa regler för utrymmeskrav och se till att inte mätaren skadas eller fryser.

 • Mätaren ska vara lättåtkomlig för avläsning, kontroll och byte. Mätaren får inte blockeras, byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Om mätaren är lätt att ha översyn över undviks även dolt läckage och risk för mögel- eller vattenskada.
 • Mätaren ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar glidhylsa, fungerande avstängningsventiler på båda sidor samt en kontrollerbar backventil. Konsolen håller fast ventiler och rör i väggen. Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt.
 • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbytet.
 • Rör eller kopplingar ska inte vara rostangripna.
 • Ventil av modellen LK 580, 581, 582 ”champagnekorken” är inte godkänd. Byt snarast för att undvika vattenläcka.

Tänk på att se till att vattenmätaren inte fryser i vinter. När det blir varmare till våren finns det risk för läckage om mätaren har frusit sönder och sedan tinar. Töm vattenutkastare, vattenslangar och annat utomhus inför vintern. Kontrollera gärna fritidsbostäderna innan de stängs för en längre tid så inte större vattenskador riskerar att inträffa.

Kontrollera din vattenmätare så att den står stilla när du inte förbrukar vatten. Har du en mekanisk vattenmätare ska det lilla svarta hjulet inte snurra och mätarsiffrorna ska stå stilla. Har du en digital vattenmätare så ska det inte synas någon pil i mätarfönstret och mätarsiffrorna ska stå still. Om hjulet och siffrorna rör sig trots att du inte förbrukar vatten kan man misstänka en vattenläcka.

Ibland när det uppstår längre driftsproblem ställer
VA-enheten ut nödvattentankar eller anvisar till en nödvattenkran där man kan fylla en egen vattendunk.
VA-enheten kan även gå ut med information med uppmaning om kokningsrekommendation om det skulle vara något akut fel i dricksvattendistributionen.

Om ni behöver hämta vatten från en nödvattentank eller i en nödvattenkran utomhus är det viktigt att ni använder rena kärl som går att stänga. Se till att ni tar hem nödvattnet på ett säkert sätt så det inte blir förorenat på vägen hem. Som en extra säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att ni kokar upp vattnet när ni kommer hem.

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning
 • Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt
 • Det räcker att koka upp vattnet, det behöver inte koka en viss tid
 • Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare, gärna i kylskåpet
 • Använd avsvalnat kokt vatten till att blanda saft, andra drycker samt kaffebryggaren
 • Använd kokt vatten till att göra is samt skölja frukt och grönsaker som inte ska kokas
 • Använd kokt vatten till tandborstning

Under våren och sommaren använder vi ofta mycket dricksvatten till annat än dryck, mat, disk, tvätt och hygien. Även under andra tider på året när du och dina grannar använder mycket vatten på samma gång, kan det uppstå problem med lägre tryck än vanligt.

Om du upplever ett lägre tryck än normalt så kontrollera om eventuellt dina grannar använder mycket vatten till någonting just då. Vänta en stund och se om trycket blivit bättre.

Vattnet kan ibland efter en driftstörning eller vattenavstängning upplevas som grumligt, bubbligt, vitt, rostfärgat eller brunt.

Om vattnet ser grumligt, bubbligt eller vitt ut så har det troligen kommit in luft i ledningarna. Testa med att fylla ett glas med vatten. Om de vita bubblorna försvinner så är det luftbubblor. Spola annars med kallt vatten i några minuter upp till cirka 10 – 15 minuter i alla vattenkranar samtidigt. Om inte missfärgningen försvunnit, så stäng kranarna och vänta ett tag och spola igen lite senare.

Om vattnet ser brunt och rostigt ut så är det troligen järn och rostpartiklar som ryckts loss från ledningarna när vattnet kopplas på igen. Spola med kallt vatten i några minuter upp till cirka 10 - 15 minuter i alla vattenkranar samtidigt. Om inte missfärgningen försvunnit, så stäng kranarna och vänta ett tag och spola igen lite senare. Undvik att använda varmvatten, att tvätta, fylla badkar eller pooler innan du spolat igenom dina rör och kranar.

Om du upplever någon annan form av missfärgat vatten, så spola med kallt vatten i alla kranar i några minuter upp till cirka 10 - 15 minuter. Kvarstår problemet eller du har frågor kring vattnet så kontakta VA-enheten.

Vattenläckor uppstår av olika anledningar. Ibland går rören sönder av någon anledning och ibland händer det att någon av misstag gräver av våra ledningar.

Bor du i hyresfastighet kan det vara din hyresvärd som behövt stänga vattnet. Kontakta din hyresvärd för att kontrollera om det görs något fastighetsinternt arbete som berör dig.

VA-enheten arbetar hela tiden för att förbättra och förnya ledningsnätet och anläggningarna. Ibland behöver vi stänga vattnet för att kunna reparera eller utföra spolningar och annat underhållsarbete. Då meddelar vi våra abonnenter främst via webbplats och vår SMS-tjänst. Planerade arbeten som ger avbrott i dricksvattenleveransen aviseras i förväg men ibland blir det akuta avstängningar av olika anledningar och då kan det bli med kort varsel som vi informerar vi våra abonnenter om avstängningen. Tänk på att det är ungefärliga åtgärdstider som vi skriver i vår information. Åtgärdsarbetet kan vara kortare eller längre, men vi jobbar så fort vi kan för att minimera leveransavbrottet.

Registrera dig till VA - enhetens SMS-tjänst så får du meddelande till din telefon när våra VA-arbeten berör dig.

Tips om du får en avisering i förväg om avbrott i dricksvattenleveransen:

 • Fyll några kärl med vatten för ditt hushållsbehov.
 • Stäng alla vattenkranar och eventuella vattenslangar (utkastare).
 • Använd inte diskmaskin och tvättmaskin under avbrottet.
 • Spolning av toalett går bara tills vattnet är slut i toalettcisternen.
 • När vattnet är tillbaka spola i alla kranar samtidigt med kallt vatten tills vattnet är klart.

 

När vattenuttagen är högre än leveranskapaciteten kan bevattningsförbud eller uppmaning om att spara på vattnet införas. Även vid långa varma, soliga perioder med torka kan bevattningsförbud införas.

Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna)
 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • Fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad
 • Högtryckstvätta exempelvis fasader och fordon

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan huvudmannen komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV - Lagen om Allmänna Vattentjänster.

När häver man bevattningsförbudet?

VA-enheten beslutar att häva bevattningsförbudet när vattenuttagen är tillbaka till normala nivåer. Det kan dock fortfarande vara låga grundvattennivåer i regionen och
VA-enheten kan då i stället uppmana alla användare till att fortfarande vara sparsam med vattnet.

Under vår och sommarmånader sjunker normalt grundvattennivåerna eftersom det mesta av regnet avdunstar eller tas upp av växtligheten. Även under långa torra och soliga perioder kan vattenbrist uppstå när nivåerna sjunker och då måste vi alla hjälpas åt att spara på vattnet. Då gäller det att bara använda vattnet till mat, dryck och hygien. Under höst och vinter fylls grundvattenmagasinen normalt på igen.

Tips hur du kan spara vatten i vardagen

 • Kontrollera läckage från vattenkranar, vattenanslutna hushållsmaskiner och synliga rör.
 • Se över utkastare, vattenslangar, bevattningssystem, pooler och badtunnor.
 • Laga läckor.
 • Kontrollera att toaletterna inte står och rinner.
 • Kontrollera att värmepannans säkerhetsventil inte står och läcker.
 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en tillbringare med vatten i kylen så slipper du spola ut vatten tills det blir kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Tillgång till vatten vid kris

Ha alltid vatten i en dunk hemma så du har krisberedskap. Tänk på att du behöver ha minst tre till fem liter vatten per person i ditt hushåll per dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna.

För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43 § LAV att följande kriterier uppfylls:

 • Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 • Försummelsen är väsentlig.
 • Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa.
 • Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen.
 • Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i punkt 4 inte vidtagit rättelse inom skäliga tiden.

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängningen ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

Om du behöver ta ut mer vatten än 5m3 ska du kontakta
VA-enheten i förväg så vi får information om uttaget och kan ge dig råd och tips för att du ska kunna ta ett stort uttag utan att äventyra din egen och dina grannars dricksvattenförsörjning.

Dessutom behöver vi inte misstänka och akut utreda om det är en pågående vattenläcka.

Om du planerar att utföra en reparation eller nyinstallation på din fastighet och du behöver stänga av inkommande vatten så kontaktar du eller din VVS-installatör oss på VA-enheten i god tid för tidsbokning av avstängning. Kontakta oss gärna en vecka i förväg så vi kan planera in att en av våra drifttekniker kommer ut och stänger och senare öppnar servisventilen igen.

Vid akut behov med direktavstängning gör en anmälan hos VA-enheten vakundtjanst@skurup.se eller 0411- 53 64 30.

Kontakta VA-enheten

om du har frågor och synpunkter om VA, regler, avgifter och fakturor. Telefontid kundtjänst: måndag - fredag 10.00-12.00
Stora Torggatan 4

Felanmälan - kommunalt vatten och avlopp

Telefontid VA- kundtjänst: 0411-53 64 30: måndag - fredag 10.00-12.00. Du kan även nå oss måndag - fredag 08.00 - 16.00 via kommunens växel: 0411-53 60 00. Vid akuta problem och felanmälan efter 16.00 ring SOS Alarm: 040-676 90 65.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad:

icon Innehåll på sidan