Stäng

Upphandlingar

Har du ett företag och vill delta i kommunens upphandlingar? Här får du veta hur du går till väga.

En central upphandlingsfunktion

En central upphandlingsfunktionSkurups kommun har en central upphandlingsfunktion som arbetar på uppdrag åt kommunens verksamheter. När värdet på ett inköp överstiger gränsen för direktupphandling kopplas en upphandlare in, för att utifrån beställarens/verksamhets behov, projektera och genomföra upphandlingar och säkra användbara och ändamålsenliga avtal. Upphandlaren ska verka för att kommunen gör goda affärer, både på sikt och givet förutsättningar i den enskilda upphandlingen.

Upphandlarna kan svara på frågor om hur inköp och upphandlingsverksamhet fungerar och på allmänna frågor om offentlig upphandling. Du kan kontakta en upphandlare genom kansli@skurup.se

Planerade och pågående upphandlingar

Aktuella upphandlingar återfinns genom länk nedan. Annonserade upphandlingar går att söka och bevaka via tjänster som tex Opic och Tendium.

Tidigare annonserade upphandlingar är tillgängliga för allmänheten och finns i avtalsdatabasen. Här kan ni som företag skapa er en bild av av kommunens nuvarande lösningar.

Avtal

I avtalsdatabasen finns både annonserade direktupphandlingar samt avrops- och leveransavtal som är tecknade utifrån något av de ramavtal som kommunen har rätt att nyttja (tex Adda, Sinfra, Skånes Kommuner).

Länkar och dokument

Pågående upphandling om valfrihetssystem

För vissa tjänster som kommunen tillhandahåller finns det möjligheten för kommuninvånarna att själva välja vilken aktör som ska leverera tjänsten när inte kommunen själv utför tjänsten. För dessa tjänster används ett valfrihetssystem och kommunen söker aktörer till dessa.

Just nu söker Skurups kommun

  • Leverantör för LSS-assistans till enskilda brukare som inte själv valt/väljer sin assistent

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: