Stäng

Personalens utbildningsdagar på förskolan

Vid fyra tillfällen under ett läsår har förskolorna i kommunen stängt för utbildning.

Utbildning av pedagogerna är förlagd till två dagar på vårterminen och två dagar på höstterminen.

Skurups kommuns förskola ska vara likvärdig, av god kvalitet och uppnå uppsatta mål. Därför avsätts tid för dokumentation, analys, kompetensutveckling och reflektion. Detta omfattar fyra dagar varje år.

Om du som vårdnadshavare inte kan ha ditt barn hemma de här dagarna vill vi att du meddelar rektor på ditt barns förskola minst fjorton dagar innan, så att vi kan ordna omsorg på annan förskola för ditt barn.

Utvecklingsdagar vårterminen 2024

Maskinens förskola 26/1 samt 20/5

Asklidens förskola 12/2 samt 24/5

Slimmingeby förskola 12/2 samt 24/5

Vångens förskola 26/1 och 27/5

Elisefreds förskola 2/2 och 3/6

Fasanens förskola 2/2 och 27/5

Saritslövs förskola 5/2 och 24/5

Bruksgården 2/2 och 20/5

Shiffendorf 2/2 och 24/5

Ankaret 2/2 och 31/5

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: