Stäng

Enskilt dricksvatten

Om du har en egen vattenbrunn på din fastighet finns det vissa saker att tänka på. Vi har listat några av dem här.

Vattenkran i ett kök med rinnande vatten, diskbänk, blomma och fönster.

Eget dricksvatten

Om du har eget dricksvatten på din fastighet betyder det att du inte är kopplad till det kommunala vattennätet. I stället förser du dig själv med vatten genom en enskild brunn som antingen kan vara djupborrad eller grävd. Eftersom dricksvattnet inte förses av kommunen är det du själv som fastighetsägare eller verksamhetsutövare som ansvarar för att vattnet håller en hög kvalitet och att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten.

Kvalité

Du bör regelbundet ta vattenprov och analysera ditt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden. Du bör även skaffa dig kunskap om vattenförsörjningen om du skulle behöva borra eller gräva en ny brunn i framtiden. Mer information om hur du sköter om din brunn finns på Livsmedelsverkets hemsida.

När vattnet sinar

Det är vanligtvis svårt att återfylla en sinad brunn, eftersom det tillförda vattnet oftast inte förblir i brunnen utan i stället tränger ned i marken under brunnen. Om vattnet skulle ta slut i brunnen finns det inte mycket mer du kan göra än att vänta på att grundvattennivån ska stiga igen. För att hålla sig generellt informerad om grundvattennivåerna i ditt område kan du gå in på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) hemsida. SGU har kartor och information om grundvattennivåer i hela landet.

Vatten tillhandahålls inte av kommunen i det fall att den enskilda brunnen skulle sina eller om vattnet blir förorenat. Om detta sker får du som fastighetsägare hämta vatten någon annanstans.

Ny brunn

Ibland behöver en fastighetsägare en ny brunn. Vi rekommenderar att man använder en auktoriserad och godkänd brunnsborrare. Ska brunnen förse ett hushåll med vatten krävs normalt inte tillstånd för den nya brunnen. Placeringen av den nya brunnen kräver viss planering för att undvika att vattnet förorenas av närliggande djurhållning, enskilda avlopp och liknande. Mer information om att anlägga en brunn finns på livsmedelsverkets hemsida.

Bevattningsbrunn

Alla enskilda brunnar används inte till dricksvatten för boende. Istället kan vattnet användas till djur eller bevattning. Tänk på att kontrollera vattnets kvalité om det används till djur eller till bevattning av grödor som ska konsumeras som livsmedel. Kontrollen av vattnets kvalité bör inriktas på mikrobiologin. Detta för att undvika spridning av sjukdom.

Viktigt att veta

 

Vi rekommenderar att du registrerar din brunn i brunnsarkivet hos SGU. På så sätt kan andra se att det finns en brunn och vidta åtgärder för att skydda den i samband med exemeplvis nyanläggning av enskilt avlopp eller kemisk bekämpning på jordbruksmark.

Kontakta Myndighetsenheten för miljö och byggnad

Telefontid måndag, onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00.
Stora Torggatan 4

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Publicerad:
Senast uppdaterad: